2021. 04. 20., kedd
Konrád, Tivadar
Agrometeorológia
növényvédelem
Részletes agrometeorológia
xxx Menü xxx

Így adózunk 2021-ben

Kategória: Agrárgazdaság | Szerző: Czenki Péter, 2021/02/15
Címkék: adózás, áfa

Legutóbbi cikkünkben a mezőgazdasági őstermelés átalakításáról és az ahhoz kapcsolódó módosuló adózási főszabályokat ismertettük, azonban – ahogy az lenni szokott – az idei évtől több más adószabály is változott. Ráadásul az idei év szabályait átíró két nagy adócsomag – tavaszi és őszi – mellett még decemberben is több ponton módosított a kormányzat a szabályokon. 

Áfázás

Az adószabályok közül a legnagyobb változás az idei évben az Áfát érinti, melyek egyik fő oka az év közepén, 2021. július 1-jétől életbe lépő Áfa, mely a már évek óta jól működő SZJA mintáját követve biztosítja a vállalkozások részére az áfa bevallás tervezet kiajánlását. Ehhez már január elsejétől az online számlaadatszolgáltatás teljesedik ki azáltal, hogy az év elejétől kezdve minden számláról adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn, ugyanis innét már a magánszemélyek és a külföldiek felé kiállított számláról is adatot kell adni. A magánszemélyek felé történő számlakiállítás kapcsán fontos megjegyezni, hogy ha a vevő vagy szolgáltatást igénybevevő magánszemély, akkor továbbra is elegendő annak nevének és címének feltüntetése a számlán, és továbbra sem lesz szükséges az adóazonosító jel szerepeltetésére.

Ezzel és az online pénztárgépek adataival együtt elegendő adat áll már a NAV rendelkezésére arról, hogy lényegében automatikusan összeállítsa a vállalkozások áfa bevallásának adattartalmát. Ugyanakkor az SZJA-tól eltérően a NAV által összeállított tervezetet minden esetben ki kell egészítenie, illetve jóváhagynia a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás nevében annak, aki a bevallásokat kezeli. Ennek egyszerűen az az oka, hogy bizonyos kérdések, mint például az áfa visszaigénylés és annak összege a vállalkozó adózó szabad döntése, így szükséges az ő interakciója is ahhoz, hogy a bevallás teljes lehessen.

Az elektronikus kereskedelmet szabályozó főszabály szerint július 1-től az uniós távértékesítéseknél a terméket azok rendeltetési helye szerint kell adóztatni, vagyis a végső felhasználó letelepedése szerinti állam áfakulcsát kell alkalmazni az értékesítésre. Az adminisztrációs terhek enyhítése érdekében azonban a 10.000 eurós értékhatárt meg nem haladó értékesítések esetén a teljesítés helye a letelepedés szerinti tagállam, bár az adózó ebben az esetben is választhatja a rendeltetési hely szerinti adózást.

Kedvező változás, hogy a célországbeli regisztrációs kötelezettség megszűnik, helyette az uniós szinten kibővített OSS, azaz egyablakos rendszer alkalmazható. Eszerint a távértékesítő saját nyelvén, egységes portálon keresztül tehet eleget bevallási, adófizetési kötelezettségének.
Az elektronikus kereskedelem adótisztaságának elősegítésére adófizetésre kötelezetté teszik azokat az elektronikus felületeket (platformokat), amelyeken független értékesítők értékesítenek termékeket a platform használatával. Ennek érdekében gyakorlatilag elméletben két ügyletre kell bontani a termékértékesítést, és úgy kell tekinteni, mintha az adott terméket az értékesítő a platformnak, a platform pedig a megrendelőnek értékesítette volna.
E mellett változik még, hogy a harmadik országból érkező 22 eurós értékhatárt meg nem haladó import küldemények áfamentessége megszűnik.

EKÁER

Mint ismert az EU különböző okok miatt támadta az EKÁER rendszerét, így ezen a téren is történt módosítás, melynek eredménye, hogy jelentősen csökken a bejelentései kötelezettség, ugyanis 2021. január 1-jétől csak a kockázatos termékek esetében lesz bejelentési kötelezettség, a nem kockázatos terméknél ez megszűnik.

Jó hír lehet, hogy januártól már a magánszemélyekkel szemben fennálló behajthatatlan követelésekre is alkalmazhatóak az adóalapcsökkentési és visszaigénylési szabályok, ráadásul 2015. december 31-ig visszamenőleges hatállyal. A vevői kört érintő változáshoz kapcsolódva bővül azon esetek köre is, amikor a ki nem fizetett ellenérték vagy részellenérték adót is tartalmazó összege behajthatatlan követelésként elszámolható. Így 2021. január 1-jétől behajthatatlanként számolható el a követelés akkor is, ha a bíróság az adósságrendezési eljárásban a természetes személy adóst a fennmaradó adósságai megfizetése alól mentesítette. Ezt a tényt a bírósági határozattal lehet igazolni.

Jövedéki adó

A pálinkára vonatkozó bér- és magánfőzés évi 86 liter párlat mennyiségig adómentes lesz 2021. január elsejétől.  Ezzel párhuzamosan viszont a cigaretta és valamennyi dohánytermék esetében jelentősen növekszik a jövedéki adó mértéke. Az emelésre két lépésben kerül sor 2021. január 1-jén és április 1-jén.

Kis adók

Jelentősen kedvezőbb lett a KIVA adózást választók adózása is. A jelenlegi 13 százalékról 11 százalékra csökken az adó mértéke, valamint a háromszorosára, 3 milliárd forintra emelkedik a bevételi és mérlegfőösszegi értékhatár is. Ezzel párhuzamosan a kilépési értékhatárt is megemelik egészen 6 milliár forintra. A nagy emeléshez hozzá tartozik, hogy azokat a kapcsoltvállalkozásokkal együttesen kell figyelembe venni. További könnyítést és segítséget jelent a KIVA alanyok számára, hogy ha a nettó módon számított tartozásuk eléri az 1 millió forintot a naptári év utolsó napján – mely főszabály szerint a KIVA alanyiság megszűnését eredményezné – de azt a KIVA kizárásról szóló határozat véglegessé válásáig megfizetek, akkor az adóhatóság a döntést visszavonja és továbbra is a KIVA hatálya alatt adózhatnak. 

A KATA adózási formára inkább szigorítás jellemző az idei évtől. Év elejétől azok a cégek, akik egy KATA alany adózótól, több mint 3 millió forintértékben vásárolnak terméket vagy vesznek igénybe szolgáltatást 40 százalékos adót fizetnek. Külföldi vásárló vagy megrendelő esetében maga a KATA adózó fizeti ezt a terhet. Ennek kapcsán tájékoztatási kötelezettsége van a KATA adózónak a szerződéses partnerei felé. A tájékoztatást a felek közötti szerződés tartalmazhatja, a még 2020-ban kötött szerződések esetén pedig 2021. január 15-éig kellett megtörténnie a tájékoztatásnak. Mivel ez a tájékoztatás adókötelezettségnek minősül, ezért annak megtörténtét igazolni kell tudnia az adózónak. Az őstermelők kapcsán ki kell emelni, hogy különös jogállásuk miatt – a családi mezőgazdasági társaság kivételével – nem minősülnek kifizetőknek, még akkor sem, ha van foglalkoztatottjuk, így ők a 40 százalékos külön adót akkor sem kell megfizetniük, ha KATA alany adózótól szereznek be termék vagy vásárolnak szolgáltatást 3 millió forintot meghaladó értékben.

A 40 százalékos büntető adó kapcsán változott a bevétel számítása a kisadózó vállalkozással kapcsolt vállalkozási jogviszonyban álló külföldi jogi személytől származó bevétel, illetve a külföldi kifizetőtől származó 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel esetében. Itt az adó alapja nem a 3 millió forintot meghaladó bevételrész egésze, hanem annak a 71,42 százaléka lesz.

Személyi jövedelemadó

Átalakul a személyi kedvezmények köre, melynek értelmében a jelenleg a minimálbér 5 százalékáig igénybe vehető adókedvezmény jövőre az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként vehető majd figyelembe a minimálbér harmadának a mértékéig. Emiatt módosul a kedvezmények érvényesítési sorrendje is: Első a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, majd az adóalapból következőleg a személyi kedvezményt, aztán az első házasok kedvezményét és a fennmaradó adóalapból végül a családi kedvezményt vonják.

A hatályos szabályozás szerint SZÉP kártya rekreációs évi keretösszege 2021. január 1. és 2021. június 30. között 400.000 Ft a költségvetési szerv esetében és 800.000 Ft minden más kifizető kapcsán. Lényeges, hogy az általános szabálytól való eltérés szerint az egyes juttatóktól kapott összegeket nem kell összeadni, a keretösszegek kifizetőnként értendők ezen időszakban. 2021. július 1-jétől pedig a rekreációs keretösszeg egységesen 400.000 Ft lesz. A SZÉP-kártya szálláshely alszámlájára 400 ezer forint, a vendéglátásra 265 ezer forint, szabadidős felhasználásra 135 ezer forint utalható béren kívüli juttatásként. A szociális hozzájárulási adómentesség is fél évvel meghosszabbodik, azaz csupán 2021. június 30-át követően kell megfizetnie azt. 

Adószabályok

A magánszemélyeket érinti, hogy az eddigi 500 ezer forint helyett már 1 millió forintig jár 12 havi az évente egy alkalommal igényelhető automatikus részletfizetési lehetőség, vagyis e részletfizetésre úgy lesz lehetősége a magánszemélynek, hogy nem kell hozzá igazolnia semmilyen feltételt. Ezen felül az SZJA bevallásban a személyijövedelemadóra és szociális hozzájárulási adóra igényelhető pótlékmentes részletfizetési igény a korábbi 200 ezer forint helyett 500 ezer forintig, és már 12 hónapra is kérhető. 

A megbízható adózókat érinti, hogy esetükben is megemelték az évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapra kérhető, automatikus fizetési könnyítések értékhatárát a korábbi 1,5 millió Ft-ról, 3 millió Ft-ra.

Általánosságban elmondható, hogy megszűntek januártól az elsőfokú hatósági eljárásokhoz kapcsolódó illetékkötelezettségek. A közigazgatási eljárási illetéket már csak a jogorvoslati eljárás indítása miatt, egyes okmányilletékek, illetve az adó és értékbizonyítvány kiadása után kell fizetni.
Könnyítés a több telephellyel bíró vállalkozásnak, hogy a helyi iparűzési adó bevallásukat már elegendő csak egyben a NAV-hoz benyújtani, nem kell minden érintett önkormányzathoz külön benyújtaniuk azt.

Ezzel párhuzamosan a gépjármű adóztatási feladatok is átkerülnek az adóhatósághoz, így az esetleges kedvezmények, mentességek bejelentést is itt kell majd teljesíteni, azzal, hogy a 2020. december 31-én is fennálló mentességek újbóli igénylésére nincs szükség. Az új kedvezményekre és mentességek bejelentésére a NAV külön adatlapot (GJADO) is rendszeresített. A feladat átvétel érinti a 2021-es első félévi adó befizetésének határidejét is, mivel az március 15-e helyett április 15-e lesz, de csak 2021-ben. 

Egészségügyi szolgáltatási járulék

A 2021-től érvénybe lépő változások közé ugyan nem tartozik az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség azon módosítása – még 2020. július 1-jén lépett hatályba – miszerint, aki nem tesz eleget a járulékfizetési kötelezettségének, és 6 havi járulékot meghaladó tartozást halmoz fel, annak a NEAK érvényteleníti a TAJ számát. A szabály szerint értelmében a hátralékba első alkalommal a 2020. évi július havi kötelezettség vehető figyelembe, melyet augusztus 12-g kellett megfizetni, vagyis a 6 havi tartozás túllépése első alkalommal 2021. február hónapban lehet esedékes. Vagyis a téma aktualitását ez adja. A NAV egyébként a tartozással rendelkezőket minden hónapban értesíti, azonban fontos körülmény, hogy az egészségügyi szolgáltatásra jogosultakat és annak jogcímét a NEAK tartja nyilván, így ha valaki nem ért egyet azzal, hogy járulékfizetési kötelezettség terhelné, annak érdemes a lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatalhoz fordulnia.

Ajánlott könyvek

Tanulmány letöltése X

A kiválasztott tanulmány letöltése ingyenes, ám feliratkozáshoz kötött. Kérjük válassza ki az Önnek megfelelő opciót az alábbiak közül.

Tanulmány letöltése » feliratkozás X

« vissza

Tanulmány letöltése » ellenőrzés X

Ehhez az e-mail címhez nem tartozik aktív feliratkozó. Kérjük, ellenőrizze, hogy azt az e-mail címet adta e meg, amivel feliratkozott hozzánk. Amennyiben új e-mail címmel szeretne regisztrálni, kattintson az alsó "vissza" gombra.

A tanulmány letöltése elindult! » letöltés újra

Kérjük, e-mail címe megadásával erősítse meg, hogy Ön már feliratkozott az Agrárium7 hírlevél listájára, ami után a választott tanulmány automatikusan letöltésre kerül.

« vissza