2021. 02. 27., szombat
Ákos, Bátor
Agrometeorológia
növényvédelem
Részletes agrometeorológia
xxx Menü xxx

Továbbra is növekvő hústermelés

Kategória: Állattenyésztés | Szerző: Egri Edit, Dr. Stummer Ildikó Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Információs Osztály, 2014/09/10
Címkék: sertés, srtéshús, szarvasmarha, marhahús, juh, juhhús, világpiac

A növénytermesztés és állattenyésztés egyensúlyának célul tűzött helyreállításához elengedhetetlen az élőállat és hús termékpályák, a nemzetközi és a hazai piac tendenciáinak figyelemmel kísérése. Cikkünk a sertés-, marha és juhhús piaci tendenciáit tekinti át.

Sertés

Az OECD-FAO hosszú távú előrejelzése szerint a világpiacon a sertéshús ára várhatóan magas szinten marad 2023-ig a magas takarmányköltségek és a folyamatosan emelkedő inputköltségek miatt. A szakértők a világ sertéshústermelésének csaknem 15 százalékos emelkedését prognosztizálják 2023-ra a 2011–2013 közötti időszak átlagához viszonyítva (1. táblázat).


1. táblázat. A világ sertéshústermelésének és kereskedelmének alakulása (ezer tonna)
a) Becslés, b) Elõrejelzés.
Forrás: OECD-FAO

A sertéshús globális exportja 15 százalékkal, az importja 21 százalékkal nőhet 2023-ra a bázisidőszakhoz képest. Észak-Amerika sertéshús- kereskedelmének növekedését lassíthatja az USA sertésállományát tizedelő PED-vírus okozta járvány. A globális sertéshústermelés csaknem felét adó Kína 15 százalékkal bővítheti kibocsátását, és a sertéshús-behozatala több mint a két és félszeresére emelkedhet 2023-ra a 2011–2013 közötti időszak átlagához viszonyítva. Az évek óta a világ legnagyobb sertéshúsimportőreként jegyzett Japán a második helyre szorulhat Kína mögé, de várhatóan még így is jelentős mennyiségű sertéshúst vásárol a nemzetközi piacról. Az EU sertéshústermelése előreláthatóan 2,8 százalékkal nő a 2023-ig terjedő időszakban.

Az export csaknem 12 százalékkal emelkedhet, azonban az erős euró, a magas olajárak és a szigorúbb állatjóléti követelmények miatt a magasabb termelési költségek nehezítik az uniós sertéshús nemzetközi piacon történő értékesítését. Ennek ellenére az Európai Unió továbbra is a világ egyik legnagyobb sertéshús-előállítója marad. A Közösség sertéshúsimportja nem változik jelentősen a vizsgált időszak végére.

Az Európai Bizottság júliusban megjelent rövid távú előrejelzése szerint az EU sertéshústermelése várhatóan a tavalyihoz hasonlóan 22,4 millió tonna körül alakul 2014-ben, és 2015-ben sem változik számottevően (22,6 millió tonna). A Közösség 2,05 millió tonna sertéshúst exportálhat az idén és 2015-ben egyaránt, míg a sertéshús importja 15 ezer tonna körül várható. Az EU egy főre jutó sertéshúsfogyasztása 31,3 kg lehet az idei esztendőben és 31,4 kg 2015-ben.

Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,7 euró/kilogramm hasított hideg súly volt 2014 júliusában, 6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A frankfurti árutőzsdén a sertés szeptemberi, októberi és novemberi határidőre szóló jegyzései csökkentek 2014 33. hetének végén, míg a decemberi stagnált.

Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vállalatok és vágóhidak (Tönnies, német szerződéses ár) 1,63 euró/kg hasított súly árat fizettek a sertésekért 2014 34. hetében, ez 13 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A West Fleisch 1,61 euró/kg hasított súly áron vásárolta a vágósertéseket. A németországi, hollandiai és dániai vágóhidak átvételi árai stagnáltak.

A KSH adatai szerint 3,095 millió sertést tartottak Magyarországon 2014. június elsején, az egy évvel korábbinál 7 százalékkal, a 2013. december elsejeinél 2,7 százalékkal többet. Az anyakoca-állomány 3,6 százalékkal 200 ezer egyedre nőtt 2013. június elsejéhez viszonyítva.

Magyarország élősertés-kivitele 25 százalékkal volt kevesebb 2014 első öt hónapjában az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiségnél. Az élősertés-behozatal 2,3 százalékkal emelkedett. A nemzetközi piacon csaknem 7 százalékkal több sertéshúst értékesítettünk, a sertéshúsimport volumene 2 százalékkal nőtt, míg az értéke ugyanekkora mértékben csökkent.

Az AKI PÁIR adatai alapján a vágósertés termelői ára 526 forint/kg hasított súly volt 2014 júliusában, 4 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

A termékpálya további fázisaiban növekedtek az árak. A darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 6 százalékkal volt magasabb 2014 hetedik hónapjában, mint 2013. júliusában.

Szarvasmarha

Az OECD-FAO prognózisa alapján a marha- és borjúhús globális termelése 2023-ra csaknem 76 millió tonna lesz, szemben a 2011–2013. évek átlagos 66,7 millió tonna kibocsátásával (2. táblázat). Az USA-ban nem várható a termelés számottevő növekedése, ellenben Brazíliában és Indiában dinamikus bővülés prognosztizálható. Az EU-ban 4 százalékkal kevesebb marhahúst várnak 2023-ra a 2011–2013. évek átlagához képest. A világ marhahúskereskedelme élénkül a következő években, és a vizsgált időszak végére meghaladhatja a 10 millió tonnát.2. táblázat. A világ marhahústermelésének és kereskedelmének alakulása (ezer tonna)
a) Becslés, b) Elõrejelzés.
Forrás: OECD-FAO

Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint a Közösség marha- és borjúhústermelése 7,5 millió tonna körül várható 2014-ben, ami 1,4 százalékos emelkedést jelent a 2013. évi mennyiséghez viszonyítva. A következő évben a marha- és borjúhús kibocsátása megközelítheti a 7,8 millió tonnát. Az EU az idén és 2015-ben is nettó importőr marad marhahúsból.

Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,58 euró/kg hasított hideg súly volt 2014 júliusában, ami csaknem 4 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 10 százalékkal, az üsző „R3” ára 8 százalékkal esett a megfigyelt időszakban.

Magyarországon folytatódott a szarvasmarha-állomány bővülése, a KSH legfrissebb adatai szerint 2014. június elsején 789 ezer szarvasmarhát tartottak az országban, 3,4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A 2013. decemberihez képest az állomány csaknem 1 százalékkal nőtt.

Magyarország élőmarha-exportja 6,4 százalékkal nőtt 2014 első öt hónapjában 2013 hasonló időszakához képest. Magyarország marhahúsexportja 15 százalékkal esett a vizsgált időszakban. Az élőmarha-import 56 százalékkal csökkent január–májusban a 2013. január–májusihoz képest. A marhahúsimport volumene 14 százalékkal nőtt, főként a fagyasztott marhahús mennyisége emelkedett. Magyarország nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marhahúsból 2014 első öt hónapjában.

Az AKI PÁIR adatai alapján a fiatal bika termelői ára 3,5 százalékkal növekedett 2014 júliusában az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A vágótehén ára 16 százalékkal, a vágóüszőé 21 százalékkal esett. A termékpálya további fázisaiban változatosan alakultak az árak. A csontos marhahús frissen félben termék feldolgozói értékesítési ára nem változott jelentősen, míg a csontos marhahús frissen negyedben (eleje) termék ára 7,5 százalékkal, a csontos marhahús frissen negyedben (hátulja) termék ára 2,7 százalékkal volt alacsonyabb a megfigyelt időszakban.

Juh

Az OECD-FAO előrejelzése alapján a világ juhhústermelése 28 százalékkal 17,2 millió tonnára emelkedhet 2023-ra a 2011–2013 közötti időszak átlagához viszonyítva (3. táblázat). A globális export 30 százalék és az import 36 százalék körüli növekedését prognosztizálják a következő évtized elejére a bázisidőszakhoz képest. A világ legnagyobb juhtartó és juhhúsexportőr országai közül Ausztrália termelése 24 százalékkal, Új-Zélandé 5 százalékkal emelkedhet a vizsgált időszak végére.3. táblázat. A világ juhhústermelésének és kereskedelmének alakulása (ezer tonna)
a) Becslés, b) Elõrejelzés.
Forrás: OECD-FAO

Ausztrália csaknem 46 százalékkal több juhhúst értékesíthet a nemzetközi piacokon. Új-Zéland juhhúskivitele 15 százalékkal emelkedhet. Az Európai Unióra vonatkozóan hosszú távon egyaránt 6,5 százalékos visszaesést várnak a termelésben és az importban is.

Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint a Közösség juh- és kecskehústermelése csaknem 1 százalékkal bővül 2014-ben az előző évihez képest, és 1,3 százalékkal lehet több 2015-ben a 2013. évinél. A juh- és kecskehúsimport 2,5 százalékkal csökkenhet az idén a tavalyi évihez viszonyítva, és 2015-ben sem éri el a 2013. évi mennyiséget. A szakértők az idei évi alacsonyabb importmennyiséget a legnagyobb kereskedelmi partner, Új-Zéland kínálatának szűkülésével magyarázzák. Az egy főre eső juh- és kecskehúsfogyasztás várhatóan nem változik az idén és 2015-ben sem, továbbra is 1,9 kilogramm körül alakul.

Az EU-ban a könnyű bárány ára az év első hét hónapjában euróban kifejezve nem változott számottevően az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor a nehéz bárányé 7 százalékkal növekedett. Magyarország legnagyobb exportpiacán, Olaszországban a könnyű bárány ára csaknem 2 százalékkal mérséklődött a vizsgált időszakban. A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 1,271 millió egyed volt 2014. június elsején, 5,2 százalékkal gyarapodott a 2013. júniusihoz képest. Az anyajuhok létszáma 4,6 százalékkal 881 ezer egyedre nőtt.

A KSH tájékoztatása szerint Magyarország élőbárány- kivitelének mennyisége 5 százalékkal csökkent, míg értéke nem változott jelentősen 2014 első öt hónapjában az előző év azonos időszakához viszonyítva. A kivitelből csaknem 91 százalékkal részesedő Olaszország irányába 7,3 százalékkal csökkent az élőbárány-export. Törökországba az idén májusig 64 százalékkal kevesebb juhot szállítottunk, azonban bárányt nem vásároltak a magyarországi piacról.

Az AKI PÁIR adatai alapján a könnyű bárány ára több mint 7 százalékkal emelkedett 2014 első hét hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A Húsvét után lanyhuló kereslet miatt a bárány ára május végéig csökkent, majd június elejétől kezdett emelkedni.

Ajánlott könyvek