2024. 02. 23., péntek
Alfréd
Agrometeorológia
növényvédelem
Részletes agrometeorológia
xxx Menü xxx

Nyílt pályázati felhívás jelent meg energiaközösségek létrehozására - akár 1 milliárd Ft támogatási összeggel

Kategória: Agrárenergetika, Agrárgazdaság, Agrártámogatások | 2021/11/03
Címkék: energiatakarékosság, megújuló energia, zöldenergia

Vállalkozások és azok konzorciumai nyújthatnak be támogatási kérelmet energiaközösségek létrehozásához és működtetéséhez, valamint független aggregátor létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó tevékenységek támogatására az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. "Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása" című pályázati felhívására. A támogatási összeg akár 1 milliárd Ft is lehet.

Az európai klímavédelmi törekvések és a hazai adottságok figyelembevételével Magyarországon a hosszú távú cél olyan energetikai iparági struktúra megteremtése, amelyben a tiszta (CO2 kibocsátás mentes) villamos energia termelés biztosíthatja a hazai ellátás túlnyomó részét: az alacsony változóköltségű nukleáris alaptermelést a több ezer MW teljesítményű megújuló bázisú elosztott termelés egészítheti ki a szükséges rugalmasságot biztosító technológiákkal és eljárásokkal együtt.

A pályázat keretében két alprogramra lehet támogatási kérelmet benyújtani. Az A., B. alprogram közül egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmen belül kizárólag egy alprogramra nyújthat be pályázatot.

A. Energiaközösség létrehozása és működtetése;
B. Független aggregátor létrehozása és működtetése.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 129, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek

 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül, amelyek:

 • az 517, 529, 551, 552, 559, 561, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők;

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül, amelyek

 • • a 311, 312, 341 342, 381, 382, 321, 322 GFO kóddal rendelkezők,

Továbbá önállóan nem nyújthat be pályázatot:

 • a területileg illetékes villamos energia elosztó társaság;
 • kereskedelmi engedélyes társaság.

Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelniük.

 • A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

A kiírás keretében támogatási kérelmet mindkét alprogram esetén önállóan vagy konzorciumi formában is be lehet nyújtani.

Energiaközösség létrehozását és működtetését célzó alprogram esetében támogatható tevékenységek:

Kötelezően (együttesen) megvalósítandó és támogatható tevékenységek:

 1. Az energiaközösség tagjainak és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a kezelését szolgáló adatbázis programrendszerének és számítógépes hátterének kidolgozása, beszerzése.
 2. Az energiaközösség tagjai és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a mérését és adatátvitelét szolgáló mérési-, adatátviteli és elszámolási rendszer kiépítése.
 3. Az energiaközösség tagjai és a közösséggel szerződéses kapcsolatban álló külső szereplők (pl. területi villamos elosztói engedélyes, átviteli rendszerirányító, az energiaközösségen kívüli kereskedő, aggregátor) közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer kiépítése.
 4. Okos mérők telepítése a csatlakozó felhasználók (egy része) számára.

Választható, önállóan nem megvalósítható, támogatható tevékenységek:

 1. Új, megújuló energiaforrásra alapozott villamosenergia-termelő egység létesítése az energiaközösség vagy a tagok egy részének (részleges) finanszírozásában és szervezésében a termelt energia közösségi célú felhasználására.
 2. Elektromos járművek töltésére alkalmas infrastruktúra létesítése.
 3. Energiatárolók telepítése az energiaközösség villamos mérlegkörének kiszabályozására, az energiaközösség területén lévő villamos hálózati szűkületek és esetleges feszültség problémák kezelésére.

Kötelezően megvalósítandó, de nem támogatható tevékenységek:

 1. Az energiaközösség szervezeti formájának és irányítási módjának kialakítása.
 2. Az energiaközösség létrehozását megalapozó együttműködési, szerződéses, elszámolási keretek és üzleti modell kidolgozása.
 3. Az energiaközösség tagjainak és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a kezelését szolgáló adatbázis programrendszerének és a kapcsolódó számítógépes rendszerének a működtetése.
 4. Az energiaközösség tagjai és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a mérését és adatátvitelét szolgáló mérési-, adatátviteli és elszámolási rendszer működtetése.
 5. Az energiaközösség tagjai és a közösséggel szerződéses kapcsolatban álló külső szereplők (pl. területi villamos elosztói engedélyes, átviteli rendszerirányító, az energiaközösségen kívüli kereskedő, aggregátor) közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer működtetése.
 6. A kiépített okos mérők adta előnyökről és felhasználási lehetőségekről szóló tájékoztatás, valamint esetleg részfinanszírozás megszervezése.

Választható, önállóan nem megvalósítható és nem támogatható tevékenységek:

 1. Több forrásból ellátott energiaközösség mérlegköri kiegyenlítésére és elszámolására vonatkozó megoldások keresése és biztosítása.
 2. Az energiaközösségbe tartozó fogyasztók és felhasználási helyek energiahatékonysági intézkedéseinek/beruházásainak segítése (szakmai tanácsadás, összefogás, kedvező hitelezés, kivitelező biztosítása, mérési (tény) adatokon alapuló kimutatások, benchmarkok).
 3. Elektromos járművek töltésére alkalmas infrastruktúra üzemeltetése.
 4. Energiatárolók üzemeltetése az energiaközösség villamos mérlegkörének kiszabályozására, az energiaközösség területén lévő villamos hálózati szűkületek és esetleges feszültség problémák kezelésére.

A független aggregátor létrehozását és működtetését célzó alprogram esetében támogatható tevékenységek:

Kötelezően (együttesen) megvalósítandó, támogatható tevékenységek:

 1. Aggregálási tevékenység az aggregációba vonandó termelők és/vagy végfelhasználók termelési és felhasználási teljesítményének és energiájának, valamint rugalmassági potenciáljának összefogására és felhasználására (mérlegköri kiegyenlítés, értékesítés).
 2. Az aggregációba vonandó termelőkkel és/vagy fogyasztókkal és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a kezelését szolgáló adatbázis programrendszerének és számítógépes hátterének kidolgozása, beszerzése.
 3. Az aggregációba vonandó termelőkkel és/vagy fogyasztókkal és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a mérését és
  adatátvitelét szolgáló mérési-, adatátviteli és elszámolási rendszer kiépítése.
 4. Az aggregátorral szerződéses kapcsolatban álló külső szereplők (pl. területi villamos elosztói engedélyes, átviteli rendszerirányító, mérlegkörfelelős, kereskedő, másik független aggregátor, energiaközösség) közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer kiépítése.

Kötelezően megvalósítandó, de nem támogatható tevékenységek:

 1. Az aggregációba vonandó termelőkkel és/vagy fogyasztókkal kialakítani tervezett együttműködés jogi, szerződéses, elszámolási kereteinek és üzleti modelljének kidolgozása.
 2. Az aggregációba vonandó termelőkkel és/vagy fogyasztókkal és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a kezelését szolgáló adatbázis programrendszerének és számítógépes hátterének működtetése.
 3. Az aggregációba vonandó termelőkkel és/vagy fogyasztókkal és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a mérését és adatátvitelét szolgáló mérési-, adatátviteli és elszámolási rendszer működtetése.
 4. Az aggregátorral szerződéses kapcsolatban álló külső szereplők (pl. területi villamos elosztói engedélyes, átviteli rendszerirányító, mérlegkörfelelős, kereskedő, másik független aggregátor, energiaközösség) közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer működtetése.
 5. Az aggregált és a jövőbeni aggregációra megcélzott felhasználók fogyasztási szokásainak, villamos fogyasztói berendezéseinek/készülékeinek elemzése abból a célból, hogy a rugalmassági potenciál, a célszerű fogyasztói ösztönzési/ kompenzációs eszközök és a rugalmassági termékek értékesítési/felhasználási lehetőségei felmérhetők és üzemszerűen használhatók legyenek.
 6. Az aggregátor és a mérlegkörfelelős (amennyiben különböző) közötti kapcsolatrendszer kialakítása.

A támogatás intenzitása az elszámolható költségek 100%-a lehet az állami támogatási szabályok figyelembevételével. Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege maximum 1 milliárd Ft lehet. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Pályázatot elektronikusan 2021. október 07. napjától a Támogatónál rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. november 15-ig lehetséges benyújtani.

A felhívás itt érhető el.

Ajánlott kiadványokBai Attila - Lakner Zoltán - Marosvölgyi Béla - Nábrádi András:
A biomassza felhasználása
Dr. Tóth László:
Hagyományos és megújuló energiarendszerek
Dr. Bai Attila (szerk.):
A biogáz
Dr. Tóth László:
Állattartó épületek klímája (Légcsere, szellőztetés, fűtés, hűtés)
Lukács Gergely Sándor:
Kistérségi energiarendszerek

Ez is érdekelhetiMég lehet pályázni élelmiszeripari és mezőgazdasági üzemek energiahatékonyságának javításáraEnergiabeszerzési tendert indít tagjainak az agrárkamaraKétszázezer tonna mezőgazdasági melléktermék felvásárlását tervezi idén a pécsi erőmű

Hírlevél feliratkozás

Legfrisebb cikkekből ajánljuk

A fűtésienergia-szükséglet csökkentése az állattartásban
Az állattartó épületek energiafelhasználásában legnagyobb szerepet az istállóklíma játssza. Az istállóklíma alakításában a hazai éghajlati viszonyaink között legjelentősebb tényező az épületek fűtése.
Biztonságos a hazai piac baromfiellátása
Ha az agráriumban az idei évre visszatekintünk, akkor több volt a negatív élmény, mint a pozitív esemény. Nem történt ez másként a baromfi ágazatban sem. Dr. Csorbai Attilával, a Baromfi Termék Tanács (BTT) elnökével elemeztük az ágazat helyzetét.
Geotermikus fűtés egyenesen a lábunk alól!
A geotermikus hőszivattyú igazából egy hűtőszekrény, amelyet 1938-ban alakítottak át és azóta fűti-hűti a zürichi városházát. Feltalálói (közöttük volt Dr. Heller László) a levegőt, mint külső közeget lecserélték a Limmet folyó vizére, a minél jobb hatékonyság miatt, egyelőre hatékonyságban még mindig a legjobb.
40 év az alternatív energiák terén - az igazságügyi szakértő tanácsai
Igazságügyi szakértőként az alternatív energiák terén nagyon sok tapasztalatom van. Szinte havonta rendel ki a bíróság egy-egy elrontott hőszivattyús rendszerhez, ami vagy egyáltalán nem, vagy drágán működik.
Öntözőrendszerek tervezése, telepítése
A történelem során már sokszor bebizonyosodott, hogy Magyarország legnagyobb kincse a termőföld, hiszen a természeti és éghajlati adottságoknak hála a magyar föld Európa egyik legfontosabb éléskamrája. 
Vízépítés minden területen - Bemutatkozik a Tender Terv Kft.
Jelen bemutatkozó cikkel egy olyan társaságot szeretnék bemutatni, mely az ország keleti felében alakult, és az elmúlt években végzett tevékenysége révén, kijelenthető, hogy a cég sikeres, ismert és jól csengő nevet jelent a vízépítési szakmában. Cégünk küldetése az, hogy a vízépítés minden területén, szakágában magas szintű szolgáltatást nyújtsunk a megrendelőinknek.

Találja meg az Önnek való tartalmat

2014-2021 © Agrárium7   –   Minden jog fenntartva.

Tanulmány letöltése X

A kiválasztott tanulmány letöltése ingyenes, ám feliratkozáshoz kötött. Kérjük válassza ki az Önnek megfelelő opciót az alábbiak közül.

Tanulmány letöltése » feliratkozás X

« vissza

Tanulmány letöltése » ellenőrzés X

Ehhez az e-mail címhez nem tartozik aktív feliratkozó. Kérjük, ellenőrizze, hogy azt az e-mail címet adta e meg, amivel feliratkozott hozzánk. Amennyiben új e-mail címmel szeretne regisztrálni, kattintson az alsó "vissza" gombra.

A tanulmány letöltése elindult! » letöltés újra

Kérjük, e-mail címe megadásával erősítse meg, hogy Ön már feliratkozott az Agrárium7 hírlevél listájára, ami után a választott tanulmány automatikusan letöltésre kerül.

« vissza