2023. 11. 30., csütörtök
András, Andor
Agrometeorológia
növényvédelem
Részletes agrometeorológia
xxx Menü xxx

Ingatlan kisajátítása? Csak ezekben az esetekben lehetséges

Kategória: Agrárgazdaság | Szerző: Dr. Cseh Tibor András a MAGOSZ főtitkára, 2022/12/22

A kisajátítás egy speciális jogi lehetőség: ilyenkor egy közérdekű cél érdekében a tulajdonjog egyoldalú elvonására kerül sor. Mivel ez egy rendkívüli eszköz, ezért a törvény csak meghatározott esetekben teszi ezt lehetővé, sőt magát a kisajátítási eljárást is szigorú garanciákhoz köti. Ezekről lesz szó a mostani írásomban.

Csak ingatlant lehet kisajátítani

Kisajátításra csak ingatlan esetében van lehetőség, és csak a törvényben meghatározott közérdekű célokra. Fontos, hogy azonnali és feltétlen kártalanítás jár a kisajátított ingatlanért, mégpedig az ingatlan teljes értéket megtérítve.

Közérdekű célok, melyek lehetővé teszik a kisajátítást

Ezeket a közérdekű célokat a 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kisajátítási tv.) 2. §-a tartalmazza, ezek közül csak néhányat emelek ki, olyanokat, melyek a mezőgazdaságot érinthetik:

  • terület- és településrendezés
  • energiatermelés (50 MW vagy annál nagyobb teljesítményű erőmű építéséhez, bővítéséhez)
  • bányászat
  • természetvédelem
  • vízgazdálkodás
  • fenntartható erdőgazdálkodás
  • optimális birtokszerkezet kialakítása (kivételesen, az osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében).

Csak a legvégső eszköz lehet a kisajátítás

Kisajátításnak csak akkor van helye, ha a közérdekű cél megvalósítására kizárólag azon az adott ingatlanon kerülhet sor. Ilyenkor is csak a legvégső lépés a kisajátítás elindítása, hiszen elsőként adásvétel vagy csere útján kell megkísérelni a terület megszerzését.

Az adásvétel vagy a csere megkísérlése akkor tekinthető meghiúsultnak, ha a kisajátítást kérő ajánlatára a tulajdonos a kézhezvételtől számított harminc napon belül nem tesz elfogadó nyilatkozatot. A kisajátítás egyből is megindulhat, ha a tulajdonos személye nem állapítható meg egyértelműen vagy a lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye ismeretlen. Fontos és az előbbiektől eltérő akadály, hogy mindaddig nem indulhat kisajátítás, amíg az ingatlan tulajdonjogával összefüggésben per van folyamatban. [Kisajátítási tv. 3. §]

Részleges vagy teljes kisajátítás?

Fontos tudni, hogy a kisajátítás nem feltétlenül terjed ki a teljes ingatlanra (ez a részleges kisajátítás), attól függően, hogy a közérdekű cél megvalósításához az ingatlan egy része is elegendő lehet. Beépítésre szánt ingatlan esetén azonban figyelemmel kell lenni a megengedett telekminimumra is, abban az esetben viszont, ha ezt nem éri el a visszamaradó ingatlan, akkor már csak a teljes kisajátítás jöhet szóba (meg kell említeni, hogy beépítésre nem szánt terület esetén ez nem akadály). Fontos azonban, hogy ha az ingatlan visszamaradó része eredeti céljára használhatatlanná válik vagy az ingatlannal kapcsolatos jog vagy foglalkozás gyakorlása lehetetlenné vagy számottevően költségesebbé válik, akkor a tulajdonos kérelmére a visszamaradó részt is ki kell sajátítani. [Kisajátítási tv. 6. § (2)-(4) bek.]

Speciális eset: a termőföld kisajátítása

Termőföld kisajátítására csak akkor kerülhet sor, ha a földnek a végleges más célú hasznosítását vagy a más célú hasznosítását előzetesen az ingatlanügyi hatóság előzetesen engedélyezte. Erdőterület kisajátításához az erdészeti hatóság elvi hozzájárulása is szükséges, míg Natura 2000 terület kisajátításához a természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulására is szükség van. [Kisajátítási tv. 7. §]

Tehermentes tulajdonszerzés

Kisajátítás esetén terhektől mentesen kerül sor az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. Ez azt jelenti, hogy minden dologi jogi teher (pl. jelzálogjog), minden használati jogosultság (pl. haszonélvezet, haszonbérlet) megszűnik. Abban az esetben viszont, ha a kártalanítás csereingatlannal történik, úgy a kisajátított ingatlanra vonatkozó jogok átszállnak a csereingatlanra, természetesen egy haszonbérlet vagy haszonélvezet esetén ehhez szükséges a bérlő vagy a haszonélvező hozzájárulása is. [Kisajátítási tv. 8. §]

Kinek jár kártalanítás és mekkora összegben?

Teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás illeti meg az ingatlan tulajdonosát illetve azt a személyt, akinek az ingatlanon fennálló joga a kisajátítás miatt szűnik meg. Ez utóbbit figyelembe kell venni a tulajdonos kártalanításának megállapításánál – természetesen csökkentő tételként. A kártalanítás összegének megállapításakor főszabály szerint az ingatlanok helyben kialakult forgalmi értékét kell alapul venni. Azt is fontos megemlíteni, hogy amennyiben a kisajátítás miatt a faállomány vagy más évelő növényzet kitermelése válik szükségessé, ezt a tulajdonos jogosult elvégezni és a faanyagot elszállítani. 

A kártalanítási összeget egy összegben kell megfizetni, főszabály szerint átutalással. [Kisajátítási tv. 21. § (2) bek.]

Mikor kell átadni az ingatlant?

A kisajátított ingatlant a kártalanítás, valamint a megtérítés megfizetését, vagy a csereingatlan birtokba adását és az esetleges értékkülönbözet megfizetését követően kell átadni. 
Mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlan esetében a birtokba bocsátásra főszabály szerint a termés betakarítását követő időpontot szabad megjelölni. [Kisajátítási tv. 29. § (8) bek.]

Ki indíthatja el a kisajátítási eljárást?

Végezetül talán a legfontosabb: kisajátítást kérő az állam, illetve a helyi önkormányzat lehet, valamint az államon és a helyi önkormányzaton kívüli harmadik személy akkor, ha a kisajátítási törvényben meghatározott közérdekű tevékenységet lát el (ezeket a tevékenységeket lásd a cikk elején).

Ajánlott kiadványokDr. Hajdú József:
A 21. század traktorai
Dr. Bai Attila (szerk.):
A biogáz
Bai Attila - Lakner Zoltán - Marosvölgyi Béla - Nábrádi András:
A biomassza felhasználása
Harasztiné Lajtár Klára:
A borkezelés, palackozás, csomagolás és szállítás berendezései - Borászati technológiák II.

Ez is érdekelhetiDinamikusan bővül a piac, de ellenszélben az uniós baromfiágazatA paradicsom kórokozói - A paradicsomvészDrónpilóta képző oktatás az ISM Tech-nél

Hírlevél feliratkozás

Legfrisebb cikkekből ajánljuk

Talajkímélés korszerű mezőgazdasági gumiabroncsokkal
A traktorok, kombájnok, mezőgazdasági pótkocsik teljesítményjellemzői mit sem érnek, ha nem vesszük figyelembe a korszerű kerekes járószerkezetű mezőgazdasági erő- és munkagépek, járművek fontos szerkezeti elemét, a fúvott gumiabroncsokat. Különösen a traktoroknál és a magajáró betakarítógépeknél jelentős a szerepük, mivel a motorteljesítmény a hajtott kerekekre szerelt gumiabroncsokon keresztül alakul át vonóerővé. Emellett fontos a nagy teherbíró képesség, a talaj védelme, azaz a káros talajtömörödés elkerülése, és szilárd burkolatú úton a minél nagyobb sebességgel történő közlekedés lehetősége.
Gazdálkodók figyelem! Adóváltozások!
Az adócsomag keretében külön nem kapott nagyobb hangsúlyt, azonban az elmúlt pár hónapban több olyan – az adócsomagban szereplő vagy attól elkülönült rendeleti szintű – változás is életbe lépett, mely a gazdálkodókat érinti vagy azok egy-egy körére kihatással van, így érdemes ezeket a módosuló szabályokat újra összefoglalni.
Ágazati stratégiára van szükség a ponty jövőjére vonatkozóan
Aktív nyár végi hónapokat élt meg a magyar halászati ágazat. Két olyan fontos esemény is lezajlott, amelyen az édesvízi akvakultúra, a tógazdasági és az intenzív haltermelés hazai és uniós szintű problémáiról, kihívásairól és lehetőségeiről tárgyaltak. Prof. Dr. Urbányi Bélával, a Magyar Agrár-, és Élettudományi Egyetem (MATE) egyetemi tanárával beszélgettünk.
Modern sertéstelepek szellőztetési rendszere
A mai modern sertéstelepeken komplex, összehangolt klímavezérlés gondoskodik a sertések hőmérsékletigényének optimális kielégítéséről hűtőpanelek, párologtató rendszerek segítségével. Ezek a modern eszközök jelentősen növelik a termelékenységet, segítenek kihasználni a sertések hizlalási potenciálját és nem utolsósorban növelik a sertések komfortérzetét.
Mire figyeljünk a haszonbérleti szerződés megkötésekor?
A termőföld egy speciális jószág, hiszen amellett, hogy a legfontosabb termelőeszköz a gazdálkodó kezében, komoly támogatási jogosultság is kapcsolódik hozzá. Nem véletlen tehát, hogy a megszerzésére is speciális szabályok vonatkoznak, amelyek sokszor talán túl bonyolultnak tűnnek, de kellő garanciát biztosítanak a visszaélések kiszűrésére. Mostani cikkemben azt járom körül, hogy ezen garanciák mellett mire érdemes figyelni a haszonbérleti szerződés megkötése során, hogy még véletlenül se érjenek minket meglepetések a kifüggesztés után.
Borbetegségek, borhibák
A bor normális fejlődéséhez hozzátartoznak az íznek és illatnak bizonyos változásai, továbbá a zavarosodások és kicsapódások. Ezen folyamatok azonban nem hagynak olyan nyomot a bor érzékelhető tulajdonságain, amelyek rontanák annak élvezeti értékét. A bor természetes fejlődése során ezeknek az elváltozásoknak a hátrányos következményei általában eltűnnek.

Találja meg az Önnek való tartalmat

2014-2021 © Agrárium7   –   Minden jog fenntartva.

Tanulmány letöltése X

A kiválasztott tanulmány letöltése ingyenes, ám feliratkozáshoz kötött. Kérjük válassza ki az Önnek megfelelő opciót az alábbiak közül.

Tanulmány letöltése » feliratkozás X

« vissza

Tanulmány letöltése » ellenőrzés X

Ehhez az e-mail címhez nem tartozik aktív feliratkozó. Kérjük, ellenőrizze, hogy azt az e-mail címet adta e meg, amivel feliratkozott hozzánk. Amennyiben új e-mail címmel szeretne regisztrálni, kattintson az alsó "vissza" gombra.

A tanulmány letöltése elindult! » letöltés újra

Kérjük, e-mail címe megadásával erősítse meg, hogy Ön már feliratkozott az Agrárium7 hírlevél listájára, ami után a választott tanulmány automatikusan letöltésre kerül.

« vissza