2023. 03. 28., kedd
Gedeon
Agrometeorológia
növényvédelem
Részletes agrometeorológia
xxx Menü xxx

A burgonya talajigénye és a talaj művelése

Kategória: Növénytermesztés | 2023/02/14

A burgonya talajigényét az egyéb növényfajoktól eltérő szempontok alapján ítéljük meg, hiszen a talaj a burgonya számára nem csupán a tápanyag-szolgáltatás közege, hanem szó szoros értelemben a termék-előállítás színtere is. A talajnak részint biztosítani kell a gumónövekedés feltételeit, másrészt lehetővé kell tenni a rögmentes betakarítást.

A jó burgonya-termőtalaj könnyen felmelegedő, szerkezetes, laza, jó vízáteresztő és víztartó képességű, kevés ellenállást kifejtve biztosítja a gumók szabályos növekedését. A legnagyobb termések és jó piaci minőség öntözési lehetőségek esetén a humuszos homoktalajokon érhetők el.

Jól fejlődik a burgonya a vízrendezett savanyú lápokon. Kötött vályogon és szelíd agyagon kisebb termés, de nagyobb keményítőtartalom érhető el. A lassú felmelegedésű, rögképződésre hajlamos, nehéz agyag és szikes talaj nem alkalmas a termesztésére. Ilyen talajokon késik az ültetés, torzult, szabálytalan a gumók növekedése, nehézkes és költséges a betakarítás. A kötött talajokon általában kevésbé mutatós a héj, nagyobb a földszennyeződés és a betakarításkori sérülések lehetősége.

A ma általánosan elterjedt bakhátas művelési rendszerben – a talajigény megítélése során – a mechanizálási követelmények megelőzik a burgonya biológiai igényeit. Alapvető követelmény a rostálhatóvá tehető talaj. A szántott rétegben a 2 cm-t meghaladó rögök aránya legyen 10% alatt. A betakarítógépek használhatósága miatt lehetőleg ne legyen 10 %-nál nagyobb a lejtésszög, és a talaj humusztartalma a biztonságos herbicidhasználat érdekében haladja meg az 1%-ot.
Kielégítő vízellátottság esetén a csernozjomok, a barna erdőtalajok, valamint a homok és laza talajok alkalmasak a burgonyatermesztés számára.

Talajművelési rendszer

A talaj-előkészítés klasszikus céljai közül a pórustérfogat szabályozásának kiemelkedő szerepe van, hiszen gondoskodnunk kell a gumónövekedés normális talajfizikai feltételeiről. Speciális követelmény a rögképződés elkerülése. A talaj-előkészítéssel kell megteremteni a rögmentes bakhát-kialakítás és a rögmentes betakarítás feltételeit is. Alapkövetelmény, hogy a művelt rétegben a 2 cm-t meghaladó rögök aránya kevesebb, mint 10% legyen. A talaj térfogattömege 1,2–1,4 g/cm3, penetrációs ellenállása a fölső 30 cm-es rétegben 2,6 MPa vagy az alatti, a 30–90 cm-ig terjedő rétegben 3,0 MPa alatti legyen.

A rögös, tömődött talaj a deformált gumónövekedésen túl növeli a betakarítás energiaigényét és a betakarítási sérülékenységet. A káros 3 MPa-t meghaladó tömörödöttség az öntözött területeken a víznyelő képesség csökkenése miatt gyakori lokális túlöntözéshez, illetve levegőhiányhoz vezet. A rögképződés elkerülése érdekében be kell tartani a talajművelés alapvető talajfizikai feltételeit. A túlságosan száraz talaj művelése, a vizes-sáros talaj taposása bűn! A talajművelés rendszerét – a burgonya speciális igényén túl – az elővetemény, a talajtípus, a gyomviszonyok, az aktuális időjárási körülmények, valamint a rendelkezésre álló eszközrendszer határozza meg.

Korán lekerülő elővetemények után a tarlóhántás időben történő elvégzése és a hántott tarló ápolása a talaj genetikai típusától függetlenül alapkövetelmény. A megkésett vagy lezáratlanul hagyott tarlóhántás után, a tekintélyes vízveszteség mellett a középkötött mezőségi és erdőségi talajokon (I. és II. sz. szántóföldi termőhelyek) erős rögösödésével is számolhatunk az alapművelés során. Nem lehet ezért kétséges, hogy a tarlóhántás alapvetően befolyásolja az alapművelés minőségét, majd később a bakhát-kialakítás feltételeit is.

A burgonya számára végzett alapművelés eszköze döntő mértékben az eke, de vannak – elsősorban laza és homoktalajokon (IV. sz. termőhely) – a forgatás nélküli alapművelés sikerére utaló kísérletek is. A gyökérzet és a gumók növekedési feltételeit biztosító, kellően laza talajállapot kialakításához az I. és II. sz. termőhelyeken általában nélkülözhetetlen a 30–32 cm mélységű szántás. A szántás ideje az elővetemény betakarítási idejétől függően változatosan alakulhat, minősége döntően a szármaradványok aprítottságától és a talaj nedvességállapotától függ.

A kötöttebb jellegű, II. sz szántóföldi termőhelyeken különösen fontos a kívánatos 60–65%-os szántóföldi vízkapacitás melletti munkavégzés. A szántás szempontjából speciális helyzetet jelent az istállótrágya használata. A trágya tökéletes homogenizálása és a kedvező mineralizáció érdekében, különösen a kötöttebb, nagyobb agyagfrakciójú termőhelyeken, szükség lehet kétszeri szántásra. Ilyen esetben az első szántás mélysége az istállótrágya alászántásoknál szokásos 20–22 cm, majd ezt követi a 30–32 cm-es őszi szántás. Ez az eljárás természetesen korai betakarítású előveteményt igényel.

A tavaszi műveletek számának észszerű korlátozása, a túlművelés veszélyének elkerülése végett az alapművelés elmunkálásának szükségessége a 30 KA körüli IV. sz. termőhelyek és a nagyon megkésett szántások esetleges kivételével ma már nem képezi vita tárgyát. Az átlagosnál általában jobb eszközállományú burgonyatermelő gazdaságok rendelkeznek az ekére szerelhető szántáselmunkáló eszközökkel. Ezek hiányában a hagyományos szántáselmunkáló eszközök használhatóak.
A talaj káros tömörödöttségét vizsgáló penetrációs felvételezések a klasszikusnak számító burgonya termőhelyeken is a 30 cm alatti rétegek gyakori, erős tömörödöttségére utalnak. A sikeres termeléshez, különösen öntözött körülmények között nélkülözhetetlen az altalaj jó átjárhatósága, és ehhez 3 MPa alatti penetrációs értékek szükségesek. Az ettől az értéktől tömörödöttebb altalajú termőhelyeken elengedhetetlen a burgonya alá közvetlenül végzett altalajlazítás.

A tavaszi ültetőágy-előkészítéssel kell megteremteni a rögmentes bakhátkészítés, a sikeres vegyszeres gyomirtás és a rögmentes, energiatakarékos betakarítás talajfizikai feltételeit. A tavaszi talajművelési munkák során elkövetett hibákat a téli „fagyhatás” már nem tudja mérsékelni, ezért a rögképződés elkerülése elemi érdek. A tavaszi művelés mélységével kell biztosítani egyrészt a kívánatos méretű bakhát-keresztmetszet kialakításához szükséges földtömeget, másrészt meg kell teremteni a rögmentes betakarítás feltételeit. Ez utóbbihoz arra van szükség, hogy a betakarítógépek ásóvasai egy tavasszal már előzetesen művelt talajrétegben járjanak. E két feltétel csak a szokásosnál mélyebb, minimálisan 10–12 cm-es ültetőágymélységgel teljesíthető.

Gyakori probléma, hogy az ültetőágy-előkészítés céljával ellentétesen a felső 5–15 cm-es rétegben tavasszal alakul ki káros tömörödés. Ennek oka a kívánatosnál nedvesebb talajállapot és a nehéz, magas guminyomású gépek üzemeltetése. A tavaszi munkák elkezdésénél ezért nem elég csak a talaj legfelső rétegének nedvességtartalmát figyelembe venni, tekintettel kell lenni a 10 cm alatti rétegek teherbíró képességére is. A munkavégzésre a hagyományos és a modern, a menetszám csökkentésre alkalmas eszközök széles választéka áll rendelkezésre. Az ősszel elmunkált alapművelés után a kívánatos mélységű és rögfrakciójú ültetőágy a tárcsa mellőzésével maximum két menetben kialakítható.

A hagyományos, viszonylag nagy menetszámra alapozott bakhátas művelés alternatívájaként az „ágyásos rendszerű” burgonyatermesztés kísérleti tapasztalatai arra utalnak, hogy az ágyásos rendszer ugyan költség és energiaigényesebb, de a hagyományos rendszernél sokkal tökéletesebben biztosítja a burgonya számára kívánatos talajfizikai feltételeket, ezért 45 t/ha feletti termésszinteken az alkalmazásukból eredő többletköltségek megtérülhetnek.
(Folytatás Dr. Radics László - Dr. Polgár Zsolt - Wolf István A burgonya termesztése című szakmai anyagában)


Dr. Radics László, Dr. Polgár Zsolt és Wolf István A burgonya termesztése
című kiadványban a burgonyatermesztés teljes technológiáját bemutatják a talajelőkészítéstől a termés betakarításáig - külön részletezve a vetőgumó és a korai (új)burgonya termesztését.
További információk és megrendelési lehetőség a szaktudas.hu webshopban, ITT.

Ajánlott kiadványokTóth Árpád:
Az öntözés praktikuma
Takácsné dr. Hájos Mária :
A szántóföldi zöldségtermesztés gyakorlata
Havasréti Béla - Varga András:
Növényvédelem a zöldségeskertekben
Dr. Terbe István - Dr. Ombódi Attila (szerkesztők):
Zöldségfélék trágyázása és öntözése
Dr. Radics László - Dr. Polgár Zsolt - Wolf István:
A burgonya termesztése
Dr. Terbe István:
Fólia alatti zöldségtermesztés

Ez is érdekelhetiZöld keresztet minden magyar szántóra!Amit a dióburok-fúrólégyről érdemes tudniA zöldség-gyümölcs ágazat 2021. éve

Hírlevél feliratkozás

Legfrisebb cikkekből ajánljuk

Élelmiszeripari digitalizáció: itt az esély a nagy ugrásra
Jelentős fejlesztési forrás áramlik az élelmiszeriparba, ami a Digitális Élelmiszeripari Stratégia (DÉS) megvalósításával hatalmas fejlődést hozhat az iparágban, hatékonyságban, jövedelemtermelő-képességben és piacszerzésben is, egyben garantálja a nemzetbiztonsági kérdéssé vált élelmiszer-önrendelkezést is.
Tíz helyszínen zajlott a kukorica posztregisztrációs fajtakísérlet
Tizenhatodik alkalommal szervezte meg 2022-ben a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az országos kukorica posztregisztrációs fajtakísérletet.
Nemesítésben is az élen
Független vállalkozásként, a globális vállalatok mellett azt a célt tűztük ki, hogy az európai és magyar termelők is az első számú alternatívaként gondoljanak a KWS-re.
Egészséges Vidám Paradicsom
A GreenCoop szövetkezet a Vidám Paradicsom termelői csoportosulása, jelenleg egy magyarországi és négy szlovákiai üvegházzal, összesen 25 hektár területtel és több mint 500 alkalmazottal. Bindics Zsolttal, a szövetkezet elnökével beszélgettünk.
Aszályban is sikert arat!
Hagyjuk el a megszokott gyakorlatot – gondolkozzunk tudatosan és építsünk a meglévő tudásra.
A jó magágy kialakításának feltételrendszere
A tavasz és az azzal összefüggő munkák közeledtével évről-évre, újra és újra át kell gondolni azok szerepét és jelentőségét a növénytermesztésben. Igen gyakran hallani a gazdáktól, hogy minden a vetésen múlik. Természetesen számos befolyásoló tényező bír jelentős hatással az adott évi termésre, de vitathatatlan, hogy a vetés előtti talajmunkákra úgy tavasszal, mint ősszel különös hangsúlyt kell helyezni.

Találja meg az Önnek való tartalmat

2014-2021 © Agrárium7   –   Minden jog fenntartva.

Tanulmány letöltése X

A kiválasztott tanulmány letöltése ingyenes, ám feliratkozáshoz kötött. Kérjük válassza ki az Önnek megfelelő opciót az alábbiak közül.

Tanulmány letöltése » feliratkozás X

« vissza

Tanulmány letöltése » ellenőrzés X

Ehhez az e-mail címhez nem tartozik aktív feliratkozó. Kérjük, ellenőrizze, hogy azt az e-mail címet adta e meg, amivel feliratkozott hozzánk. Amennyiben új e-mail címmel szeretne regisztrálni, kattintson az alsó "vissza" gombra.

A tanulmány letöltése elindult! » letöltés újra

Kérjük, e-mail címe megadásával erősítse meg, hogy Ön már feliratkozott az Agrárium7 hírlevél listájára, ami után a választott tanulmány automatikusan letöltésre kerül.

« vissza