2024. 06. 13., csütörtök
Antal, Anett
Agrometeorológia
növényvédelem
Részletes agrometeorológia
xxx Menü xxx

Mire kell figyelni átalányadózás és KATA alanyiság választásakor?

Kategória: Agrárgazdaság | Szerző: Czenki Péter, 2023/03/25

Az elmúlt fél év során rengeteg szó esett az átalányadózásról, köszönhetően annak, hogy a KATA lehetőségei jelentősen lecsökkentek, és ez az adózási forma volt a legkézenfekvőbb a volt KATA-sok számára. Korábban már többször foglalkoztunk az átalányadó szabályaival és 2023-tól életbe lépő változásokkal, melyek jelentős könnyítést eredményeztek az adózási forma alkalmazása során.

Kézenfekvő tehát ezen adózási forma választása, azonban érdemes végiggondolni, hogy mikor érheti meg más adózást választani. Továbbra is az érvényes általánosságban, hogy az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb adózási forma a KATA – már ha a választhatóság feltételei fennállnak – azonban bizonyos esetekben az általányadózás már jobban megéri. Ilyen az, ha a vállalkozási tevékenységünket nem szükségszerűen főállásban kell végezni, vagyis például 36 órát elérő munkaviszonnyal, vagy egyéb biztosítási jogviszonyt eredményező jogviszonyt is fel tud mutatni a vállalkozó. Ennek az az egyszerű oka, hogy a nem főállású egyéni vállalkozó átalányadózóra is igazak a mentesítési limitek, tehát az éves minimálbér feléig, 2023-ban 1.392.000,- forint jövedelemig nem kell adót fizetnie és esetükben nincs minimum járulék alap sem, így egyáltalán nem keletkezik fizetendő adó és járulék. Ez a szabály ráadásul már 2022-ben is így volt, tehát míg a KATA esetében az 50.000,- Ft tételes adót – 2022-ben a nem főállású KATA esetében 25.000,- Ft – minden esetben meg kellett fizetni. Összegezve a nem főállású átalányadózó 2023-ban nem fizet adót és járulékot a mentesített összeg eléréséig.

Más a helyzet főfoglalkozás esetén, mivel ahogy már az előbbiekből is kiderült, a mentesített összeg alatt is meg kell fizetni a minimálbér után a 18%-os társadalombiztosítási járulékot és a minimálbér 112,5%-a után a 13% szociális hozzájárulást. Leegyszerűsítve a főfoglalkozású átalányadózó legalább 75.690,- Ft-ot fizet havonta. Ez azt jelenti, hogy főszabály szerint a főfoglalkozású egyéni vállalkozónak, ha a tevékenység jellege (pl.: nem várható kifizetőtől bevétel) lehetővé teszi a KATA adózást, akkor jobban megéri azt választani, mint más adózási forma.

Külön említést érdemel az az eset, amikor az egyéni vállalkozónak családi járulék kedvezményt is van lehetősége érvényesíteni, ugyanis értelemszerűen a gyermekek számától és a bevétel nagyságának függvényében ez is alkalmas az egyébként megállapított járulékot lecsökkenti. 

Lényeges kérdéskör még a járulékok göngyölítéses módszerrel történő megállapítása. Ugyan ez most még távoli teendőnek tűnik, mivel az első negyedéves bevallások határideje még messze van, ráadásul a hatása elsősorban azokban a negyedévekben érezhető majd, amikor a jövedelem meghaladja a mentességi határt. Elsőre bonyolultnak tűnik ez az újfajta elszámolási mód, azonban összességében könnyen lehet vele kalkulálni, ráadásul kevesebb adóterhet eredményez, mint a tavaly év végéig érvényes szabály. A göngyölítéses járulék megállapítás szabály azt mondja, hogy negyedévente össze kell adni az aktuális negyedévben és az előző negyedév(ek)ben megszerzett személyijövedelemadó-köteles jövedelmet, és abból ki kell vonni az előző negyedév(ek)ben járulékalapként figyelembe vett összeget, majd az így kapott összeget el kell osztani a tárgynegyedév annyi hónapjával, ahányban biztosított volt az egyéni vállalkozó. Ezt azzal kell kiegészíteni, hogy ha az így kapott egy hónapra jutó összeg nem éri el minimálbér összegét, akkor a járulék alapja a minimálbér lesz.  Az alábbi példákból jól kitűnik, hogy a tavalyi szabályok szerint az átalányadózás keretében összesen 2.608.000,- forint személyi jövedelemadóalappal, 4.000.000,- forint társadalombiztosítási járulékkal és 4.174.000,- forint szociális hozzájárulással kellene számolnia az egyéni vállalkozónak. (1. táblázat)

1. táblázat

Ugyanezen jövedelemszint mellett 2023-ban már ugyanazon SZJA alap mellett csak 2.804.001,- Ft a társadalombiztosítási járulék alapja és 3.132.000,- Ft a szociális hozzájárulás alap. (2. táblázat)

2. táblázat

Mind az új KATA alanyiság, mind az átalányadózás kapcsán több kérdés is megfogalmazódott annak kapcsán, hogy mikor és hogyan lehet a szabályokat alkalmazni. Az egyik legevidensebb kérdés például, hogy annak tisztázására irányul, hogy eljárhat-e úgy a vállalkozó, hogy új KATA alanyiság mellett magánszemélyként megbízási szerződés keretében is láthat-e el a munkát. A jogszabályokból kitűnik, hogy az egyéni vállalkozó azon tevékenységét, mely szerepel az egyéni vállalkozói nyilvántartásban kizárólag egyéni vállalkozóként folytathatja, arra külön megbízási szerződést nem köthet, mint magánszemély. Olyan tevékenység tekintetében, amelyet az egyéni vállalkozói nyilvántartás nem tartalmaz, a magánszemély a Ptk. szerinti szerződési szabadság elvét szem előtt tartva köthet megbízási szerződést is, mely esetben az adott tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végzi. 

Fontos kérdés még annak tisztázása, hogy mi a teendő akkor, ha az átalányadózást választó egyéni vállalkozónak év közben annyira megugrik a bevétele, hogy meghaladta az éves minimálbér tízszeresét, azaz a 27.840 ezer forintot, ezért elvesztette az átalányadózásra való jogosultságát.

Ha az átalányadózásra való jogosultság megszűnik, akkor az egyéni vállalkozónak az adóév egészére nézve át kell térnie a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására. A korábban beadott ’58-as járulékbevallások módosítására/önellenörzésére ugyanakkor nincs szükség. Lényeges még, hogy a nyilvántartás vezetés tekintetében is át kell térnie a pénztárkönyv teljes, részletező vezetésére, az átalányadózást megszűnését megelőző időszakra vonatkozó költségadatokat ugyanakkor elegendő tételenként egyösszegben feltűntetni. 

A vészhelyzetre tekintettel az új KATA törvény több ponton is már módosult. Ennek egyik része, hogy a KATA alanyiság megszűnési esetei közé az ingatlan bérbeadásból származó bevétel mellé bekerült a kifizetőtől szerzett bevétel is. Ezen esetkörök sajátossága, hogy a KATA alanyiság a bevétel megszerzését megelőző nappal szűnik meg, ami azt eredményezheti, hogy a megszűnés hónap közben történik és a hónap további felében pl. a vállalkozói jövedelemadót kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy ebben a tört hónapban meg kell fizetnie az 50.000,- Ft-os tételes adót, valamint a hónap nem KATA alanyisággal fedett részére a vállalkozói jövedelemadó szerint kell az adót és a járulékokat megfizetni és a havonta esedékes 2358-as számú bevallást a tört időszakra benyújtani. 

Ajánlott kiadványokDr. Hajdú József:
A 21. század traktorai
Dr. Kukovics Sándor szerk.:
A bárány- és juhhús fenntarthatósága
Dr. Bai Attila (szerk.):
A biogáz
Bai Attila - Lakner Zoltán - Marosvölgyi Béla - Nábrádi András:
A biomassza felhasználása

Ez is érdekelhetiBorászat: A korrupció marketingeszköz - a francia és magyar paradoxonFontos változások a földforgalmi szabályokbanSzárnyra kelhet a hazai húsgalamb-tenyésztés

Hírlevél feliratkozás

Legfrisebb cikkekből ajánljuk

Gépjárműadó és cégautóadó, amit a gépjárművek után fizetni kell
Új határidőt kell megismerniük és megszokniuk annak a hozzávetőleg 3,5 millió magyarnak, akik gépjárműve rendelkeznek, ugyanis 2024-től április 15-e a gépjárműadó befizetési határideje. Az új határidő a korábbi 2 befizetési határidőt (március és szeptember 15-ét) váltja fel. Ez azt is jelenti, hogy az idei évtől, a fő szabály szerint, egy összegben kell megfizetni az adót. Ennek indikátora az az adózói gyakorlat volt, hogy sokan már az első márciusi határidővel a teljes éves adót megfizették, biztos, ami biztos alapon, de ilyenkor ez az összeg a második fizetési határidőig túlfizetésként jelent meg az adószámlán.
Debrecenben piacképes agrárdiplomát adnak kézbe
Folyamatosan frissítik a Debreceni Egyetem agrárképzéseit, hogy a hallgatók olyan sokrétű tudást és kompetenciákat szerezhessenek meg, amelyek megfelelnek az egyre inkább specializálódó, modern mezőgazdaság követelményeinek – hangsúlyozta Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem agrár- és élelmiszer-tudomány fejlesztéséért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettese.
Jó hír a gazdáknak!
Folyamatosan nyílnak meg a pályázatok az új KAP stratégiai tervéhez kapcsolódva. Azt már sokan fölhánytorgatják, hogy a források elérése jelentős adminisztrációval jár, és ezt a kisebb gazdaságok hozzáértő munkatárs hiányában egyre nehezebben teljesítik.
Elindult az új agrártámogatási honlap
A 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó, magyar Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervvel összefüggő információk a mai naptól megújult formában új honlapon, a kap.gov.hu oldalon érhetőek el.
Megjelentek az állattartó telepek fejlesztését támogató pályázatok tervezetei
Megjelent társadalmi egyeztetésre az Állattartó telepek megújításának támogatása és az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című pályázati felhívások tervezete. A kisebb pályázat keretében akár 200 millió foriont, a komplex pályázat esetén pedig akár 5 milliárd forint 50-80 %-os támogatás lesz igényelhető június/júliustól az állattartó telepek fejlesztésére.
Bevallás az eÁFA korában
Az év első napján aktiválta az adóhatóság az eÁFA felületét. Az aktiválást követően bejelentkezve a webes felületre látható váltak az adott adózóra vonatkozó alapadatok, valamint lekérdezhetővé váltak a 2023. decemberi és folyamatosan a 2024. januári forrásadatok is. Ezen adatok a számlaadat-szolgáltatásból és online pénztárgépekből származó számlák adatai, az online pénztárgépekből származó nyugtaadatok, illetve a vámhatározatok adatai, vagyis a termékimportnál a határozattal megállapított áfát, illetve az importot terhelő áfát tájékoztató jelleggel közlő dokumentumok adatai.

Találja meg az Önnek való tartalmat

2014-2021 © Agrárium7   –   Minden jog fenntartva.

Tanulmány letöltése X

A kiválasztott tanulmány letöltése ingyenes, ám feliratkozáshoz kötött. Kérjük válassza ki az Önnek megfelelő opciót az alábbiak közül.

Tanulmány letöltése » feliratkozás X

« vissza

Tanulmány letöltése » ellenőrzés X

Ehhez az e-mail címhez nem tartozik aktív feliratkozó. Kérjük, ellenőrizze, hogy azt az e-mail címet adta e meg, amivel feliratkozott hozzánk. Amennyiben új e-mail címmel szeretne regisztrálni, kattintson az alsó "vissza" gombra.

A tanulmány letöltése elindult! » letöltés újra

Kérjük, e-mail címe megadásával erősítse meg, hogy Ön már feliratkozott az Agrárium7 hírlevél listájára, ami után a választott tanulmány automatikusan letöltésre kerül.

« vissza