2023. 11. 30., csütörtök
András, Andor
Agrometeorológia
növényvédelem
Részletes agrometeorológia
xxx Menü xxx

Mire figyeljünk a haszonbérleti szerződés megkötésekor?

Kategória: Agrárgazdaság | Szerző: Dr. Cseh Tibor András főtitkár, MAGOSZ, 2023/11/15

A termőföld egy speciális jószág, hiszen amellett, hogy a legfontosabb termelőeszköz a gazdálkodó kezében, komoly támogatási jogosultság is kapcsolódik hozzá. Nem véletlen tehát, hogy a megszerzésére is speciális szabályok vonatkoznak, amelyek sokszor talán túl bonyolultnak tűnnek, de kellő garanciát biztosítanak a visszaélések kiszűrésére. Mostani cikkemben azt járom körül, hogy ezen garanciák mellett mire érdemes figyelni a haszonbérleti szerződés megkötése során, hogy még véletlenül se érjenek minket meglepetések a kifüggesztés után.

Mit kell tartalmaznia a szerződésnek?

Kezdjük az alapoktól: a haszonbérleti szerződésnek tartalmaznia kell többek között a felek adatait, a haszonbérlő NAK tagsági azonosítóját [ezekről lásd a Fétv. 13. § (1) és (2) bekezdését] illetve a Földforgalmi tv. 42. §-ban foglalt vállalásokat is meg kell tenni. 

Természetesen tartalmaznia kell a haszonbérleti díjat is, mely szerepelhet pénzben kifejezve, terményben meghatározva vagy ezek kombinációjaként is. Fontos, hogy az adómentesség mind a pénzbeni, mind a természetbeni haszonbér esetén biztosított, feltéve, hogy a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri. Ugyanígy alkalmazható a haszonbérfizetési kedvezmény is mindkét esetben (erre vis maior káresemény miatt kerülhet sor – lásd a tavalyi aszályos időszakot). 

Viszonylag friss szabály, hogy a pénzbeni haszonbérleti díjat fő szabály szerint csak átutalással vagy postai kézbesítéssel lehet teljesíteni, de jó tudni, hogy ezt csak a 2022. január 1. után kötött szerződéseknél kell csak alkalmazni.

Mit nem szabad tartalmaznia a szerződésnek?

Alapvető szabály, hogy a haszonbérlet lejártakor a feleknek el kell egymással számolniuk, ezt a jog „mezei leltárnak” nevezi. Előfordult azonban, hogy a szerződésben a felek azt kötötték ki, hogy a mezei leltárt a föld következő haszonbérlője köteles rendezni a bérbeadóval, természetesen készülve egy elő-haszonbérletre jogosult esetleges belépésére is. Ez a folyamat azonban visszájára fordult és sokszor olyan fiktív összegeket határoztak meg mezei leltárként, amely már távol tartó erővel bírt a többi gazdálkodó számára. Pont ezért került be a törvénybe, hogy a mezei leltár átterhelésére nincs lehetőség, az ilyen szerződést pedig semmisnek kell tekinteni. 

Lényeges kérdés az is, hogy milyen formában tüntetjük fel a szerződésben az előhaszonbérleti jogosultságunkat. Ha például nem egyezik a pontos jogszabályhely és a szöveges megnevezés, akkor automatikusan elutasítják a szerződés jóváhagyását, de fontos, hogy ezt abban a fázisban, amikor még kifüggesztésre sem került sor. 

Emellett hibás az olyan szerződés is, amelyben speciális felmondási jogokat biztosítana bármelyik félnek is, a szerződés megszűnésére ugyanis csak a Fétv. 57-62. § szerinti esetekben kerülhet sor.

Hogyan lehet bérbe venni egy osztatlan közös tulajdonban álló földet?

Gyakran előfordul, hogy egy adott földrészletnek több tíz, akár több száz tulajdonosa is van. Sajnos az sem kivételes, hogy a tulajdonosok némelyike már régen elhunyt (nem ritka a papíron 110-120 éves tulajdonostárs sem), akik a tulajdoni lapokon viszont továbbra is élő, jogképes személyként vannak feltüntetve. Nos, ez a helyzet sem mentesít az alól, hogy a föld használatba adásához főszabály szerint az összes tulajdonostárs egyhangú döntése szükséges [Ptk. 5:78. § (2) bek. b) pont].

Amennyiben viszont van használati megosztásról szóló megállapodás a tulajdonosok között, úgy már az egyes részek is külön-külön használatba adhatók.

Érdemes már előre átgondolni az elő-haszonbérleti sorrendet

Jól tudjuk, hogy a haszonbérlet esetében is érvényesülnek az előhaszonbérleti jogosultságok. Röviden áttekintve a sorrend a következő:
1) volt haszonbérlő – vele azonos ranghelyen állnak azok a helyben lakó földművesek illetve helybeli illetőségű cégek, amelyek állattartás, ökogazdálkodás vagy vetőmagtermesztés céljából bérelnék a területet
2) a tulajdonostárs
3) a helyben lakó szomszéd földműves
4) a helyben lakó földműves
5) a 20 km-en belül élő földműves
6) az a cég, amely helybeli illetőségű szomszédnak minősül
7) az a cég, amely helybeli illetőségűnek minősül
8) az a cég, amely üzemközpontja 20 km-en belül van.

Rangsoregyenlőség esetén az dönt, hogy melyikük ŐCSG vagy CSMT tagja (de ez csak a magánszemélyek rangsorazonossága esetén alkalmazandó). Ha ez alapján sem dől el a sorrend, akkor automatikusan a szerződés szerinti bérlővel hagyják jóvá a szerződést, ha pedig olyan személyek állnak az első helyen, akik mindketten elfogadó nyilatkozatot tettek, akkor közülük a haszonbérbeadó választ.

Ajánlott kiadványokDr. Hajdú József:
A 21. század traktorai
Dr. Bai Attila (szerk.):
A biogáz
Bai Attila - Lakner Zoltán - Marosvölgyi Béla - Nábrádi András:
A biomassza felhasználása
Harasztiné Lajtár Klára:
A borkezelés, palackozás, csomagolás és szállítás berendezései - Borászati technológiák II.

Ez is érdekelhetiDinamikusan bővül a piac, de ellenszélben az uniós baromfiágazatA paradicsom kórokozói - A paradicsomvészDrónpilóta képző oktatás az ISM Tech-nél

Hírlevél feliratkozás

Legfrisebb cikkekből ajánljuk

Talajkímélés korszerű mezőgazdasági gumiabroncsokkal
A traktorok, kombájnok, mezőgazdasági pótkocsik teljesítményjellemzői mit sem érnek, ha nem vesszük figyelembe a korszerű kerekes járószerkezetű mezőgazdasági erő- és munkagépek, járművek fontos szerkezeti elemét, a fúvott gumiabroncsokat. Különösen a traktoroknál és a magajáró betakarítógépeknél jelentős a szerepük, mivel a motorteljesítmény a hajtott kerekekre szerelt gumiabroncsokon keresztül alakul át vonóerővé. Emellett fontos a nagy teherbíró képesség, a talaj védelme, azaz a káros talajtömörödés elkerülése, és szilárd burkolatú úton a minél nagyobb sebességgel történő közlekedés lehetősége.
Gazdálkodók figyelem! Adóváltozások!
Az adócsomag keretében külön nem kapott nagyobb hangsúlyt, azonban az elmúlt pár hónapban több olyan – az adócsomagban szereplő vagy attól elkülönült rendeleti szintű – változás is életbe lépett, mely a gazdálkodókat érinti vagy azok egy-egy körére kihatással van, így érdemes ezeket a módosuló szabályokat újra összefoglalni.
Ágazati stratégiára van szükség a ponty jövőjére vonatkozóan
Aktív nyár végi hónapokat élt meg a magyar halászati ágazat. Két olyan fontos esemény is lezajlott, amelyen az édesvízi akvakultúra, a tógazdasági és az intenzív haltermelés hazai és uniós szintű problémáiról, kihívásairól és lehetőségeiről tárgyaltak. Prof. Dr. Urbányi Bélával, a Magyar Agrár-, és Élettudományi Egyetem (MATE) egyetemi tanárával beszélgettünk.
Modern sertéstelepek szellőztetési rendszere
A mai modern sertéstelepeken komplex, összehangolt klímavezérlés gondoskodik a sertések hőmérsékletigényének optimális kielégítéséről hűtőpanelek, párologtató rendszerek segítségével. Ezek a modern eszközök jelentősen növelik a termelékenységet, segítenek kihasználni a sertések hizlalási potenciálját és nem utolsósorban növelik a sertések komfortérzetét.
Borbetegségek, borhibák
A bor normális fejlődéséhez hozzátartoznak az íznek és illatnak bizonyos változásai, továbbá a zavarosodások és kicsapódások. Ezen folyamatok azonban nem hagynak olyan nyomot a bor érzékelhető tulajdonságain, amelyek rontanák annak élvezeti értékét. A bor természetes fejlődése során ezeknek az elváltozásoknak a hátrányos következményei általában eltűnnek.
A tejüzemek lokális ökorendszerbe illeszthető szennyvízfeldolgozása
A projekt fő célja egy komplex szennyvízfeldolgozó berendezés (rendszer) kifejlesztése, amely új szintre emeli a szennyvíztisztítás hatékonyságát és gazdaságosságát, és alkalmassá teszi mind lakossági, mind ipari környezetben történő használatra. Az automatizált rendszer gazdaságosan üzemeltethető és a tisztítási hatásfoka mindig megfelel a közcsatorna-határértékekkel szabályozott szürkeszennyvíz kibocsátás feltételeinek

Találja meg az Önnek való tartalmat

2014-2021 © Agrárium7   –   Minden jog fenntartva.

Tanulmány letöltése X

A kiválasztott tanulmány letöltése ingyenes, ám feliratkozáshoz kötött. Kérjük válassza ki az Önnek megfelelő opciót az alábbiak közül.

Tanulmány letöltése » feliratkozás X

« vissza

Tanulmány letöltése » ellenőrzés X

Ehhez az e-mail címhez nem tartozik aktív feliratkozó. Kérjük, ellenőrizze, hogy azt az e-mail címet adta e meg, amivel feliratkozott hozzánk. Amennyiben új e-mail címmel szeretne regisztrálni, kattintson az alsó "vissza" gombra.

A tanulmány letöltése elindult! » letöltés újra

Kérjük, e-mail címe megadásával erősítse meg, hogy Ön már feliratkozott az Agrárium7 hírlevél listájára, ami után a választott tanulmány automatikusan letöltésre kerül.

« vissza