2023. 03. 28., kedd
Gedeon
Agrometeorológia
növényvédelem
Részletes agrometeorológia
xxx Menü xxx

Növényvédelmi munkák a szőlőkben

Kategória: Növényvédelem | Szerző: Szentey László növényvédelmi szakmérnök / Fotók: Dr. Gabi Géza

Az idei tartósan hideg tél és szeszélyes, hideg tavasz még bőven fog fejfájást okozni a szőlőtermelőknek. Milyen növényvédelmi problémákra lehet ezután számítani az ültetvényekben?

A szőlő növényvédelme a fitotechnikai műveletek elvégzésével kezdődik. A kellő termés-lombozat arány kialakítása döntő jelentőségű, amelyet már a metszéskor el kell kezdeni és az egész tenyészidő során fenn kell tartani. A lomb átjárhatóságának (szellőzésének), gyors felszáradásának, a fürtök napfénnyel való megvilágítottságának és a permetlé behatolási lehetőségének biztosítása a zöld munkák precíz elvégzésével történik.

Vegyszeres védekezési lehetőségek a szőlőben tulajdonképpen csak az évről évre megjelenő, járványokat okozó gombabetegségek esetében állnak a termelő rendelkezésére. Agrotechnikai módszerekkel jelentősen gyéríthetjük a betegségek áttelelő képleteinek mennyiségét. A sorok célirányú telepítésével, szellős, gyorsan felszáradó lombkorona kialakításával a kórokozók megtelepedését gátoljuk. Mindezek ellenére a szőlőperonoszpóra, a lisztharmat és a szürkerothadás hajlamosító időjárás esetén, kémiai védekezés nélkül könnyen tönkreteheti az egész évi termést. Viszonylag újonnan megjelent betegség a csapadékos időjárást kedvelő feketerothadás, amely szintén nagy károkat okozhat a termésben. A szőlő fakórothadása ellen csak akkor kell védekeznünk, ha sérülések érték a szőlőt és meleg csapadékos az időjárás. Ekkor azonban nagyon rövid idő (12–18 óra) áll rendelkezésre az eredményes védekezéshez.

1. kép. Lisztharmat bogyón

A szőlő agrobaktériumos vesszőgolyvája nagyon súlyos károkat okozhat az ültetvényeinkben. Fagyzugos helyre telepített ültetvényekben vagy késő tavaszi fagyok után tömegesen jelennek meg a betegségre jellemző tünetek. A tumorképződés általában csak a fiatal tőkéken okoz tőkepusztulást, de a tünetes tőkéket azonnal el kell távolítani az ültetvényből, mivel a tőkék nem gyógyíthatóak, viszont a betegség metszéskor a növénynedvekkel átvihető az egészséges tőkékre.

A vesszők és fás részek elhalását okozó gombabetegségek ellen már nem tudunk csak a vegyszerekkel eredményesen védekezni. Az eutípás tőkeelhalás, a szőlő fomopsziszos betegsége, a fekete kordonkarelhalás, a Petri-betegség és az Esca kórfolyamata visszafordíthatatlan. Az egyedüli védekezési mód a megelőzés és a fertőzött karok, tőkék eltávolítása az ültetvényből.

A szőlőt károsító fitoplazmák közül a karantén Flavescence dorée még nem jelent meg Magyarországon. Előfordulása esetén a fertőzött tőkéket, illetve ültetvényeket ki kell vágni. Az átvitel megakadályozására a vektora, Scaphoideus titanus kabóca elleni védekezés is fontos a termő ültetvényekben. A hazánkban károsító Stolbur fitoplazma okozta szőlősárgulás nem annyira veszélyes, de az erősen fertőzött ültetvények fenntartása gazdaságossági okokból megkérdőjelezhető. A védekezés itt az egészséges szaporítóanyag használatán és az ültetvények gyommentesen tartásán alapszik, mivel a betegség vektora a gyomokon él.

A szőlőültetvényekben fellépő vírusbetegségek (szőlő korai vírusos leromlása, látens foltosság tünetét okozó vírus, levélsodródás tünetét okozó vírus, vonalas és gyűrűs mintázottság tünetét okozó vírus, faszöveti barázdáltság tünetét okozó vírusok) általánosan gyengébb növekedést, fokozatos tőkeleromlást és korai tőkeelhalást eredményeznek. A fertőzött tőkékben rendellenes élettani folyamatok zajlanak, amelynek hatására jellegzetes tünetek, alaktani és színelváltozások (levéldeformáció, levélsodródás, sárgulás, klorózis, vörösödés, érnekrózis, faszöveti elváltozás, stb.) alakulnak ki.

A kivágott ültetvények helyére kerülő fiatal telepítésekben és az idős, leromlott ültetvényekben is nagy gondot okozhatnak a szőlő gyökérbetegségei. Ilyenek a szőlő armilláriás, a roselliniás vagy a röszlériás gyökérbetegsége, ezen fertőzések elkerülésére fás szárú növények után, a telepítés előtt a területet 4–5 évig pihentetni kell.

Az egyes kórokozók megjelenése, a kártevők felszaporodása (gradációja) tájegységenként jelentősen változhat. A meteorológiai mutatók (csapadékviszonyok, napos órák száma, páratartalom stb.) a szőlő esetében is meghatározó jellegűek, és erősen befolyásolják az elvégzendő növényvédelmet.

Termő szőlőültetvények növényvédelmi ABC-je

Nyugalmi időszak (ősz): Ősszel, szüret után a lehullott lombot a talajba forgatjuk. Ezzel a levelekben telelő kórokozókat, kártevőket gyéríthetjük. A levelek megsemmisítése a szőlőperonoszpóra, szőlőorbánc, fekete rothadás járványos fellépése esetén is ajánlott. A gyommentes sor az eredményes védekezés feltétele.

Tavasz (február–március): A metszést lehetőleg nyugalmi időszakban végezzük. A fás betegségek (gombák, agrobaktérium) fertőzésének megelőzésére kerüljük a késő őszi és a megkésett tavaszi (könnyezés beindulása utáni) metszést. A metszés során el kell távolítani a betegségtüneteket mutató vesszőket, gyümölcsmúmiákat, elhalt részeket. A levágott nyesedéket összeaprítva szintén a talajba kell forgatni vagy eltávolítani az ültetvényből. Az amerikai szőlőkabóca jelenléte esetén a levágott nyesedéket el kell égetni. A levágott beteg törzseket, karokat el kell távolítani a területről és elégetni. Olyan művelésmódot alkalmazzunk, hogy a fás részeken minél kevesebb seb keletkezzen. A keletkezett nagy metszésű sebeket le kell zárni fasebkezelő anyaggal, a sebek lezárására rézoxiklorid tartalmú készítménnyel permetezhetünk is (lemosó kezelés). A lemosó szerek a jobb tapadás érdekében olajokat is tartalmaznak. Az olajos lemosó kezelések a piros gyümölcsfa takácsatka tojások ellen is hatnak.

Rügypattanás után – rügygyapotos állapot (április): Ha a rügyvizsgálat alapján a közepesnél erősebb atkanépesség telelt át az ültetvényben, a védekezést már ebben a korai időpontban elkezdhetjük. Ebben az időszakban a védekezésre nagy adagú (10–12 kg/ha) kén javasolható (de figyelembe kell venni, hogy a kén 12 °C alatt nem hatásos!).

Kisleveles állapot (1–3 levél) (április vége, május): Hűvös időjárás és lassú növekedés esetén alacsony atkafertőzöttség mellett is indokolt lehet a védekezés. Esetenként kell védekezni a szőlőilonca lárvái ellen. A szőlőmolyok előrejelzéséhez a szexferomon csapdákat ki kell tenni az ültetvénybe. A csapdákat hetente 2 alkalommal (esetleg 3 naponta) olvassuk le. Hegyvidéki szőlőkben az orbánc elleni első védekezést végezhetjük el. A szőlőlisztharmat, a peronoszpóra és a fekete rothadás előrejelzését folyamatosan végezzük. Fertőzésveszély esetén permetezzünk kontakt hatóanyagokkal (kén, meptildinokap, mankoceb, klórtalonil). A ragadozó atkákat a mankoceb hatóanyag nem kíméli, ezért lehetőleg válasszunk más hatóanyagú készítményt helyette. A réztartalmú készítményeket a vegetáció első felében kerüljük, mert a növekedést visszafogják.

Rövid hajtás állapot (3–6 levél) (május): A szőlőlisztharmat, a peronoszpóra és a fekete rothadás előrejelzését folyamatosan végezzük. Fertőzésveszély esetén a gyors hajtásnövekedés miatt inkább gyakrabban permetezzünk kontakt hatóanyagokkal (kén, meptildinokap, mankceb, klórtalonil). Ha a területen előfordul az orbánc, akkor olyan szőlőperonoszpóra elleni hatóanyagot válasszunk, amely hatásos az orbánc ellen is.

Fürtkezdemények megjelenése (május): A betegségek elleni védekezést az előrejelzésnek megfelelően folytatjuk vagy elkezdjük. A szőlőmolyok I. nemzedékének lárvakelése általában erre az időszakra tehető. A védekezést a szexferomon csapdás rajzásmegfigyelés alapján időzítjük. Elhúzódó rajzás esetén a kezelés megismétlésére is szükség lehet. A szilva takácsatka ebben az időszakban jelenik meg a szőlőben, 3-5 atka/levél esetén javasolt a védekezés. A Flavescence dorée fitoplazma vektora a Scaphoideus titanus lárvakelése is erre az időszakra esik, ezért ha a korábbi években előfordult az ültetvényben e kártevő, akkor a szőlőmo­lyok elleni védekezésnél olyan hatóanyagot válasszunk, amely a szívókártevők ellen is hatásos.

Fürtmegnyúlás – virágok elkülönülése – virágzás (május vége – június eleje): A járványos betegségek (peronoszpóra, lisztharmat, feketerothadás) ebben az időszakban a fürtök fertőzésével már nagyon nagy kárt okozhatnak. A szőlőperonoszpóra fertőzőanyagát hordozó, délről jövő esők kiszámíthatatlanok, ezért mindenképpen preventív védekezést kell folytatni. Az intenzív fürt- és hajtásnövekedés miatt felszívódó vagy mély hatású hatóanyagot alkalmazzunk kontakt hatóanyaggal kiegészítve. Fertőzésveszély esetén olyan peronoszpóra, illetve lisztharmat elleni hatóanyagot válasszunk a védekezéshez, amely az orbánc és a feketerothadás ellen is hat.


2. kép. Peronoszpóra tünete levélen

Csökkenő ültetvénynagyság

Sajnálatos módon az Európai Unió által támogatott szőlőkivágási program keretében több mint 4000 gazda döntött úgy, hogy felhagy a szőlőműveléssel, ennek következtében jelentősen csökkent a magyarországi szőlőterület. Míg 2004-ben 93 000 hektár, 2010-ben 73 000 hektár, 2016-ban már csak 70 000 hektár volt a szőlőterület nagysága. A legtöbben a kunsági, a mátrai és a zalai borvidéken döntöttek ültetvényük felszámolása mellett.

Virágzás vége, gyümölcskötődés, tisztulási hullás (június): A szőlőperonoszpóra, lisztharmat, feketerothadás és orbánc elleni védekezést az előrejelzés alapján folytatjuk. Ebben a fenológiai stádiumban nagyon érzékenyek a fürtök a betegségekre, ezért továbbra is felszívó vagy mély hatású, kontakt hatóanyaggal kombinált készítményt alkalmazzunk. A fürtben az elhalt portokokon, a pártasapkákon, szőlőmolyok szövedékein megtelepedhet a szürkerothadás, s ezen keresztül a bogyók, illetve a fürtkocsány fertőződhet, ezért ebben az időszakban szürkerothadás ellen védekezni kell. A speciális botriticidek használata évente 1–2 alkalomra korlátozott, ezért ebben a kezelésben a több hatáshelyen ható hatóanyagokkal védekezzünk.

Az ültetvényben fel kell mérni a kártevők jelenlétét, szükség lehet a takácsatkák, szőlőmolyok, amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre. A csapdázást folytatjuk, új csalétkeket kell kihelyezni.

Bogyónövekedés (június–július): A fiatal bogyók változatlanul nagyon érzékenyek a lisztharmat, a peronoszpóra és a feketerothadás fertőzésre, így a védekezést folytatni kell. Borsó nagyságú bogyó állapotban már a felületes szemlélő számára is láthatóvá válnak a betegségek tünetei. A lisztharmat ellen, ha megjelent az ültetvényben, használjunk eradikatív hatású hatóanyagot is (kén, meptildinokap). A növekedés végén a bogyók érzékenysége már csökken a gombabetegségek fertőzésére, ezért ha az időjárás-előrejelzés alapján tartósan száraz idő várható, fokozatosan áttérhetünk a kontakt hatóanyagokra, viszont csapadékos időben továbbra is az esőálló, mély hatású hatóanyagokat alkalmazzuk.

A szőlőmolyok, illetve nemzedéke is ebben az időszakban rajzik. A borsó nagyságú bogyókon már a kártevő tojásait is megtalálhatjuk. A lárva kelés után nagyon gyorsan berág a bogyóba, s ott a rovarölő szerek számára szinte elérhetetlen, ezért figyeljünk oda a permetezés pontos időzítésére. Vegyük figyelembe, hogy a magas hőmérsékletek miatt a rajzás megindulása után 1–2 héttel már permetezni kell. A védekezés szükségességéről az I. nemzedék kártétele, a rajzás intenzitása, illetve az előző évi tapasztalatok adnak támpontot.

Fürtzáródás előtt (július): Fürtzáródás előtt száraz idő esetén is be kell iktatni egy védekezést speciális botriticiddel, mivel ez az utolsó időszak, amikor a fürt belseje még elérhető. Tapasztalataink alapján ez a megelőző védekezés hatásosabb, mint a csak zendüléskori kezelések. A szüret még messze van, választhatunk hosszú hatástartamú hatóanyagot. A fürtök érzékenysége a lisztharmat- és peronoszpórafertőzésre már lecsökkent, áttérhetünk a kontakt készítményekre (réz-kén).

Fürtzáródás után, bogyópuhulás, zsendülés (július vége, augusztus): A bogyó puhulásával párhuzamosan a fürt érzékenysége a rothadásos betegségekkel szemben nő. Hajlamosító időjárásban, illetve a késői érésű, értékes fajtákban védekezni kell a szürkerothadás ellen. A készítmény megválasztásánál figyelembe kell venni az élelmezés-egészségügyi várakozási időt!

A lomb védelme érdekében a lisztharmat és peronoszpóra elleni védekezést folytatjuk. A lisztharmat áttelelő képletei kialakulását gátoljuk ebben az időszakban.

A szőlő gubacsatka és a szőlő levélatka általában augusztus közepétől vonul telelőre, húzódik be a rügyekbe és a rügypikkelyek alá. A tünetek, illetve a levélvizsgálat alapján még a betelelés előtt védekezhetünk ellenük.

Érés (szőlőfajtától függően augusztustól októberig): A betegségek elleni kémiai védekezést befejezzük. Tartósan csapadékos időben szükség lehet még a szürkerothadás elleni védekezésre. Olyan készítményt válasszunk, amelynek rövid az élelmezés-egészségügyi várakozási ideje, de a gyors szüret gyakran hatásosabb védekezési mód.

Gradáció esetén a tarka szőlőmoly III. nemzedékének lárvái olyan mértékben károsíthatnak az érés időszakában, hogy védekezésre lehet szükség, ilyen esetben is fontos az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartása.

A szőlő növényvédelmére engedélyezett készítmények

Szőlőlisztharmat: Agrokén, Bordóilé + Kén, Neo SC, Bumper 25 SC, Cosavet DF, Cyflamid, Domark 10 EC, Dynali, Eclair 49 WG, Eurokén 2000 80 WG, Falkon 460 EC, Flint Max, Folicur Solo, Karathane Star, Kumulus S, Kusabi, Luna Experience, Luna Privilege, Matiz, Microthiol Special, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nevikén (Extra), Orius 20 EW, Quadris (Max), Rally Q SC, Rézkén 650 FW, Riza 250 EW, Shavit F, Systhane Duplo, Talendo Extra, Tebucor 100 EC, Tebusha 25 EW, Thiovit Jet, Toledo, Topas 100 EC, Topsin-M 70 WDG, Vegesol eReS, Vektafid R, Vivando.

Szőlőperonoszpóra: Acrobat MZ WG, Altima, Amaline Flow, Antracol 70 WG, Astra Rézoxidclorid, Bordóilé Neo SC, (+ Kén Neo SC), Bordói por, Bordómix DG, Bravo 500, Cabrio Top, Champ DP, Champion 2 FL (WG), Coppernico Hi Bio, Cuprofix 30 DG, Cupertine M, Cuprosan 50 WP, Cuprozin 35 WP, Cuproxat FW, Curzate R (F, Super, DF), Cymbal 45 WG, Delan 700 WG, Dithane M-45 (DG Neo-Tec), Eclair 49 WG, Electis 75 WG, Enervin, Equation Contact, Fantic M (F), Follow 80 WG, Folpan WDG (48 SC) (borszőlő), Forum R, Funguran-OH 50 WP, Galben R, Joker 77 WP, Kocide 2000, Kupfer Fusilan WG, Lieto, Manfil 80 WP (75 WG), Melody Compact 49 WG, Mildicut, Miltox Speciál Extra, Moltovin, Montaflow, Maximate 725 WP (725 WG), Neoram 37,5 WG, Nordox 75 WG, Orvego, Pergado F (Cu, MZ), Polyram DF, Profiler, Profilux, Quadris (Max), Revus, Rézkén 650 FW, Rézoxiklorid 50 WP, RidomilGold MZ 68 WG (Gold Plus 42,5 WP), Shavit F, Solofol, Sphinx Extra, Tanos 50 DF, Valbon, Valis F (M), Vegesol R (eReS), Vektafid R, Vincare, Vitra Rézhidroxid, Vondozeb Plus (DG).

Szőlőorbánc: Antracol 70 WG, Astra Rézoxidklorid, Bordói por, Bordómix DG, Champ DP, Champion 2 FL (WG), Copernico HI BIO, Cupertine M, Cuprofix 30 DG, Cuprosan 50 WP, Cuprozin 35 WP, Cymbal 45 WG, Dihane M-45 (DG Neo-Tec), Enervin, Fantic M, Forum R, Funguran-OH 50 WP, Kocide 2000, Manfil 80 WP (75 WG), Miltox Speciál Extra, Moltovin, Montaflow, Neoram 37,5 WG, Pergado F (Cu, MZ), Profilux, Revus, Rézoxidklorid 50 WP, Ridomil Gold MZ 68 WG, Shavit F, Solofol, Sphinx Extra, Valbon, Valis F (M), Vegesol R, Vincare, Vitra Rézhidroxid, Vondozeb Plus (DG).

Szürkepenész: Altima, Botector, Cabrio Top, Cantus, Chorus 50 WG, Collis SC, Curzate F, Eclair 49 WG, Fantic F, Flint Max, Folicur Solo, Follom 80 WG, Folpan 80 WDG (48 SC) (borszőlő), Luna Experience, Luna Privilege, Matiz, Mythos 30 SC, Orius 20 EW, Quadris (Max), Pergado F, Prolectus, Pyrus 400 SC, Riza 250 EW, Rovral Aquaflow, Qualy Scala, Shavit F, Sphinx Extra, Switch 62,5 WG, Tebucor, Tebusha 25 EW, Teldor 500 SC, Tiuram Granuflow (bor), Toledo, Topsin-M 70 WDG, Valis F, Vincare.

Szőlőmolyok (tarka, nyerges), szőlőilonca: Affirm, Avaunt 150 EC, Bulldock 25 EC, Coragen 20 SC, Cyperkill 25 EC, Cyren EC, Cythrin 250, Daskor, Decis (Mega), Dipel DF, Dursban Delta CS, Fendona 10 EC, Full 5 CS, Fury 10 EW, Insegar 25 WG, Isonet L Plus, Isotrap feromon csapda (tarka szőlőmoly), Kaiso EG (Garden), Karate 2,5 WG (Zeon 5 CS), Karis 10 CS, Laser, Luzindo, Mavrik 24 EW, Nagomi, Nurelle-D 50/500 EC, Pyrinex 48 EC (25 CS), Reldan 22 EC, Runner 2 F.

Szőlőkabóca: Spin Tor, Sumi-Alfa 5 EC (5 EW), Steward 30 DF, Actara SC, Bulldock 25 EC, Daskor, Fendona 10 EC, Kaiso EG, Karate Zeon 5 Cs, Laser, Luzindo, Nurell-D 50/500 EC, Spin Tor, Vegarep EC.

Gyökértetű: Actara SC, Lannate 20 SL (kizárólag anyatelep), Methomex 20 SL (kizárólag anyatelep).

Atkák: Envidor 240 SC, Lannate 20 SL (kizárólag anyatelep), Methomex 20 SL (kizárólag anyatelep), Micro Special (gyérítés), Nevikén Extra, Nissorun 10 WP, Olajosrézkén (lemosó), Ortus 5 SC, Pyranica 20 WP, Sanmite 20 WP, Tiovit Jet, Vektafid R, Vertimec Pro, Zoom 11 SC.

Ez is érdekelhetiZöld keresztet minden magyar szántóra!Amit a dióburok-fúrólégyről érdemes tudniA zöldség-gyümölcs ágazat 2021. éve

Hírlevél feliratkozás

Legfrisebb cikkekből ajánljuk

Fagyvédelmi öntözés
A fagyvédelmi öntözés – az esőztető öntözés egyik különleges alkalmazása - azon fizikai tényen alapszik, hogy a zöld növényi részek fagypontja a belül található oldott anyagok, sók hatására -1 és - 3 °C között van. A víz fagyáspontja kb. 0 °C és kristályosodása során jelentős hő szabadul fel, mely képes a fagyáspont fölött tartani a növény hőmérsékletét.
A növényvédelem jövője - Az Enviroinvest Zrt. bemutatása
Vegyszerek helyett természetes megoldások kutatásával-fejlesztésével, és forgalmazásával hozza el a holnap növényvédelmi gyakorlatait a családi tulajdonú pécsi cég.
Megnyílt az út a szuperkedvezményes aszályhitel előtt
Közzétették azt a kormányhatározatot, amely szerint az állattartók és az aszálykárosult termelők 3 százalékos kamattal vehetik fel szeptember 20-tól az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt az év végéig. Már a kedvezményes beruházási hitel MAX is igényelhető.
A kukorica növényvédelme a virágzástól a betakarításig
A kukorica integrált növényvédelmében a gyomszabályozás a meghatározó elem, amelyet a kórokozók és a kártevők elleni hatékony védekezés egészít ki. A kukoricának számos kórokozója és kártevője ismert. Ezek közül növényvédelmiszempontból kiemelt jelentőségű a kukoricabarkó, a fritlégy, az amerikai kukoricabogár, a kukoricamoly és a gyapottok bagolylepke.
A szőlő növényvédelme - A lisztharmat
Az időjárásunk valamilyen mértékben mindig megfelelő a lisztharmat terjedéséhez. A kevés esővel, hajnali párával társuló magas hőmérséklet már minden évben jellemző a klímánkra és ez ideális környezet a lisztharmat fejlődéséhez. A kérdés csak az, hogy járványossá alakul-e a helyzet?
Gyümölcsösök kártevői - Levéltetvek, pajzstetvek és szilvadarázs
Talán nem is kell mondani, hogy a környezetet és a természetet kímélő módon szeretnénk a károsítóktól megszabadulni - különösen figyelve a  méhekre. A házi és vadméhek mellett azonban megjelennek az első kártevő rovarok is. Ekkor már egyre több növényen találhatunk levéltetvet.

Találja meg az Önnek való tartalmat

2014-2021 © Agrárium7   –   Minden jog fenntartva.

Tanulmány letöltése X

A kiválasztott tanulmány letöltése ingyenes, ám feliratkozáshoz kötött. Kérjük válassza ki az Önnek megfelelő opciót az alábbiak közül.

Tanulmány letöltése » feliratkozás X

« vissza

Tanulmány letöltése » ellenőrzés X

Ehhez az e-mail címhez nem tartozik aktív feliratkozó. Kérjük, ellenőrizze, hogy azt az e-mail címet adta e meg, amivel feliratkozott hozzánk. Amennyiben új e-mail címmel szeretne regisztrálni, kattintson az alsó "vissza" gombra.

A tanulmány letöltése elindult! » letöltés újra

Kérjük, e-mail címe megadásával erősítse meg, hogy Ön már feliratkozott az Agrárium7 hírlevél listájára, ami után a választott tanulmány automatikusan letöltésre kerül.

« vissza