2024. 07. 12., péntek
Izabella
Agrometeorológia
növényvédelem
Részletes agrometeorológia
xxx Menü xxx

Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)

A www.agrarium7.hu (a továbbiakban: Agrárium) a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. által üzemeltetett internetes portál, amely kifejezetten a döntéshozók, a közepes és nagy vállalkozások vezetőinek aktuális kérdéseire ad válaszokat és kínál agrárszakmai megoldásokat, szolgálja a versenyképes és fenntartható gazdálkodás megvalósítását. A www.agrarium7.hu és az azon megjelenő digitális Agrárium Magazin, előtérbe helyezi a hazai agárgazdasági környezet hiteles bemutatását, lehetőséget biztosít a hazai agárcégek számára innovációik, termékeik és szolgáltatásaik bemutatására, a partnereikkel való kapcsolatteremtésre.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) határozza meg az Agrárium7.hu és az Agrárium Magazin használatának feltételeit, valamint a Közzétevő, Megrendelő és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az agrarium7.hu Portál és a digitális Agrárium Magazin üzemeltetője a Szaktudás Kiadó Ház Zrt.

Nyilvános cégadatok:

 • Szaktudás Kiadó Ház Zrt.
 • Szaktudás Kiadó Ház Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 36/B
 • Adószám: 12282799-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01 10 043471
 • E-mail: info@szaktudas.hu
 • Weboldal: www.agrarium7.hu
 • Telefon: +36-1-273-2180

A www.agrarium7.hu oldalon elérhető szolgáltatásokról

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a www.agrarium7.hu oldalon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére.

A www.agrarium7.hu oldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

Regisztráció a www.agrarium7.hu oldalon

A www.agrarium7.hu oldal regisztrációhoz kötött és ahhoz nem kötött Szolgáltatásokat is nyújt.

Regisztrációhoz kötött funkciók:

 • Archívum.

A Felhasználó a www.agrarium7.hu fejlécében elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatait köteles megadni: vezetéknév, kersztnév, e-mail cím, irányítószám és jelszó, jelszó megerősítése. Jelen adatok megadása a Hírlevél szolgáltatás megrendelése esetén is kötelező.

Egy e-mail cím és egy jelszó csak egyszer adható meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel vagy jelszóval történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.

A regisztrációkor megadott vezeték- és keresztnév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést.

Amennyiben a Felhasználó ilyen felhasználónevet ad meg regisztrációkor, a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Felhasználó regisztrációját törölje.

Az agrarium7.hu oldalon minden Felhasználó egyszer regisztrálhat. A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. törli azokat a felhasználói regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak.

A Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak, jogi személy Felhasználó esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. – t haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. kizárja felelősségét a Regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

A Regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a Szolgáltató reprodukálja, illetve módosítja azt.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a www.agrarium7.hu oldalon történő regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a www.agrarium7.hu Regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját a www.agrarium7.hu oldalról maga törölni. Ilyen szándék esetén a Felhasználó a törlési igényét bármikor, indoklási kötelezettség nélkül jelezheti a Szaktudás Kiadó Ház Zrt.-nek az info@szaktudas.hu e-mail címen, és a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. 30 napon belül gondoskodik a Felhasználó regisztrációjának törléséről.

A sikeres regisztráció feltétele a jelen ÁSzF és az Adatvédelmi nyilatkozat Felhasználó által történő elfogadása.

Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Felhasználó az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. tájékoztatja a sikeres regisztrációról.

Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Felhasználóhoz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szaktudás Kiadó Ház Zrt-t az info@szaktudas.hu e-mail címen.

A regisztráció aktiválását követően a Felhasználó a megadott e-mail cím és jelszó megadásával léphet be a www.agrarium7.hu oldal Archívum felületére.

Elfelejtett jelszó esetében a regisztrációkor megadott e-mail cím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld a Felhasználónak a megadott e-mail címre, amelynek segítségével ezt követően az oldalra beléphet.

Amennyiben a Felhasználó nem természetes személyként, hanem szervezetként, jogi személyként regisztrál a Portálra, a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. jogosult arra, hogy az internetes és egyéb nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból a megadott szervezet nevére vonatkozó adatokat lekérje, azokat a megadott adatokkal összevesse, a szervezet nyilvántartásban szereplő e-mail címére a regisztrációról esetlegesen értesítést küldjön.

Felhasználók a jelen ÁSzF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési nyilatkozatot is.

A nem regisztrált Felhasználók a www.agrarium7.hu oldal meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el automatikusan az ÁSzF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

Felhasználók a jelen ÁSzF és az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Regisztráció során megadott, továbbá a www.agrarium7.hu oldalon megadott és kezelt személyes adataikat a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. a jelen ÁSzF-nek és az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.agrarium7.hu oldalt csak akkor jogosult használni, ha az ÁSzF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Egyéb, www.agrarium7.hu oldalon elérhető Szolgáltatások

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. a www.agrarium7.hu oldalon Időjárás és agrometeorológiai adatok, károsító tényezők ismertetése szolgáltatást üzemeltet. Ezen szolgáltatások tájékoztató jellegűek, a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. a szolgáltatott információkért felelősséget nem vállal, a téves tájékoztatásért felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik. Jelen bekezdésben említett szolgáltatások működéséhez szükséges adatokat harmadik személy biztosítja, az adatok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, a linkek működéséért a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. nem felel.

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. a Portálon Hírek, Cikkek szolgáltatást is nyújt. A megjelenített hírek, cikkek tartalmáért, különös tekintettel a fizetett vagy szponzorált megjelenésekre, az azokban lévő információk helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. nem felel, ezen híreket, cikkeket nem ellenőrzi, azokért sem kártérítési, sem egyéb felelősséggel nem tartozik.

Média felületek, hirdetések

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. (a továbbiakban Közzétevő) az általa értékesített médiafelületeken a hirdetések közzétételét az alábbi Általános Szerződési Feltételek mellett vállalja.

A Közzétevő és a tőle – akár saját nevében és javára, akár a 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 5/B § (2). bek. alapján, reklámközvetítőként, az őt megbízó reklámozó nevében és javára –hirdetések megjelenítését Megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban Megrendelő) arra köt szerződést, hogy a Közzétevő az általa működtetett agrarium7.hu integrált agárszakmai információs portálon és az Agrárium digitalis Magazin folyóiratban, hírleveleiben, egy vagy több megjelenítési alkalommal közzétegye a Megrendelő által megjelölt hirdetéseket.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések valamennyi, a Közzétevő és egyes megrendelők között megkötésre kerülő, fenti szolgáltatásokra vonatkozó szerződésre alkalmazandók. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt bármely rendelkezéstől a Megrendelő és a Közzétevő csak közös megegyezéssel térhet el. Ha a Megrendelő és a Közzétevő valamely, a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéstől eltérne, e megállapodásuk csak külön írásba foglalás esetén érvényes.

1. Szerződés létrejötte

1.1). A Közzétevő vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket, az adott körülmények között a lehető legjobb technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.

1.2). A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. a megrendeléseket írásban (e-mailen) fogadja el. A megrendelésírásban, cégszerű aláírással ellátva a Szaktudás Kiadó Ház Zrt.-hez történő beérkezésével számít közöltnek. A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie a vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét és számlaszámát, valamint be kell mutatnia az adószámát. Amennyiben a Megrendelő nem azonos a hirdetővel, a fentieken túl meg kell neveznie a hirdetőt és a hirdetés tárgyát is.

Megrendelő a megrendeléskor köteles tájékoztatni Közzétevőt arról. hogy a megrendelést saját nevében és javára vagy a Grtv. 5/B § (2). bek. alapján harmadik személy reklámozó nevében és javára teszi meg. Ha Megrendelő a megrendelést harmadik személy reklámozó nevében és javára teszi meg és/vagy a szerződést harmadik személy reklámozó nevében és javára köti, Közzétevő – a megrendelő ellenkező tartalmú előzetes írásos nyilatkozatának hiányában – vélelmezi, hogy Megrendelő a vele szerződött harmadik személy, reklámozótól kapott megbízása alapján jogosult a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is, továbbá jogosult a közzétevő szolgáltatásáról kiállított számla befogadására és köteles annak kiegyenlítésére.

A megrendeléshez a Megrendelő köteles mellékelni azon nyilatkozatát, amely szerint a szolgáltatás tárgyát képező áru vonatkozásában a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grtv.) által előírt kötelező minőségvizsgálat elvégzésre került, az áru forgalmazása engedélyezett, illetve az áru nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelősség tanúsítási kötelezettség alá.

2. Hirdetési díj; Fizetési feltételek

2.1). A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is; elfogadva az alábbi szabályokat.

A hirdetési díjat a Megrendelő a Közzétevő által kiállított számla ellenében, banki átutalással, számla kézhezvételétől számított 8. napig köteles megfizetni, a Közzétevő számláján megjelölt bankszámlaszámra. A számla akkor tekintendő kifizetettnek, amikor az azon megjelölt összeget a Közzétevő bankszámláján hiánytalanul jóváírták.

Amennyiben Megrendelő a Grtv. 5/B § (2). bek. szerinti megbízással eljáró reklámközvetítő, úgy árengedmény kivételével a Közzétevőtől díjazásra, ajándékra más vagyoni előnyre vagy juttatásra sem közvetlenül sem közvetve nem jogosult és nem tarthat igényt.

Ha a megbízás alapján eljáró reklámközvetítő, mint Megrendelő a Közzétevőtől árengedményben részesül, a kapott árengedményt azon reklámozó javára köteles teljes mértékben érvényesíteni (átengedni), akinek (amelynek) a Grtv. 5/B§ (2). bek szerinti képviselőjeként az árengedménnyel érintett szerződést megkötötte. Ennek betartásáért és az elmaradásából származó mindennemű kárért és költségért reklámközvetítő felel.

Késedelmes fizetés esetén Közzétevő a késedelem idejére a 2013. évi V. tv. (Ptk). szerinti időarányos késedelmi kamat fizetését követelheti a Megrendelőtől. Ha a Közzétevő hirdetési díjkövetelésének érvényesítése érdekében harmadik személyt kényszerülne igénybe venni, minden ezzel járó költséget jogosult a késedelmes Megrendelőre hárítani.

Ha a Megrendelő a hirdetési díjat esedékességkor nem vagy nem teljes egészében fizeti meg, Közzétevő jogosult a Megrendelő további hirdetéseinek közzétételét az esedékes hirdetési díjak megfizetéséig felfüggeszteni, a Megrendelő előzetes értesítése mellett. A Közzétevő jogosult továbbá ilyenkor újabb megrendelések elfogadását megtagadni vagy az esedékes hirdetési díj megfizetéséhez kötni. Amennyiben a felek között hatályos keretszerződés áll fenn és a Megrendelő ez alapján mulasztana el díjfizetési kötelezettségének teljesítését, Közzétevő jogosult a keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, a keretszerződésben érvényesített árengedményt visszavonva a már közzétett hirdetések díját listaár szerint követelni, valamint az előbbiekre tekintettel nála keletkezett valamennyi kár és költség megtérítését követelni a Megrendelőtől.

A felek közötti hirdetési szerződésben foglalt árengedmények és net-net hirdetési összegek üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a szerződő felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé.

2.2.). A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett hirdetések hirdetési díjának

 • a hirdetéssel érintett kampány tervezett indulása előtti harmadik héten történő lemondás esetén – a net-net 10%-át,
 • a hirdetéssel érintett kampány tervezett indulása előtti második héten történő lemondás esetén–a net-net 15%-át,
 • a hirdetéssel érintett kampány tervezett indulása előtti hétentörténő lemondás esetén – a net-net 40%-át,
 • a hirdetéssel érintett kampány tervezett indulása előtti két munkanapon és azt követőentörténő lemondás esetén a net-net 100%-át

a köteles kötbér jogcímén Közzétevő számára megtéríteni.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt hirdetési felületeken a Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem miatt a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. nem tudja elhelyezni a Megrendelő hirdetését (például azért, mert a Megrendelő nem, vagy nem a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. hirdetési specifikációjának megfelelő formában juttatta el a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. számára a szükséges kreatívokat a megjelenések kezdete előtt legalább 2 munkanappal), abban az esetben a teljes (árengedménnyel csökkentett) hirdetési díj kiszámlázásra kerül.

3. Hirdetés tartalma, formája, hirdetési korlátozások

3.1). Közzétevő legkésőbb a reklám közzétételére irányuló szerződés megkötését követő hónap utolsó napjáig Megrendelő kifejezett írásbeli kérésére beszámol Megrendelőnek a reklám közzétételének körülményeiről. Ha a reklám terjesztési feltételeinek a jelen ÁSZF-ben nem nevesített okból vagy módon történő módosítására van szükség, Közzétevő erről előzetesen értesíti Megrendelőt. A reklám terjesztési feltételeinek ilyen módosításához Megrendelő beleegyezése szükséges. Közzétevő a végrehajtott változtatásokról beszámol Megrendelőnek.

3.2.) A Megrendelő a megjelenítendő hirdetést (kreatív anyagot, szövegestartalmakat) a kívánt megjelenés előtt legalább 5 munkanappal, Közzétevő által küldött visszaigazoláson feltüntetett formátumban köteles a Közzétevőhöz eljuttatni. Bármely más formátumban történő hirdetés eljuttatás esetén Közzétevő jogosult a közzétételt megtagadni vagy a közzététel technikai előkészítéséért külön díjazást felszámítani. A felek eltérő kölcsönös írásbeli megállapodásának hiányában a következő formátumú hirdetést fogad be kizárólag a Közzétevő:

 • kép (jpg, png, gif),
 • HTML,
 • HTML5 (a JS és CSS az alap HTML oldalban legyen, és a kattintás-kezelés is az alap HTML kódban legyen lekezelve).
 • Word dokumentum PR cikkek (natív és (x) )

Megrendelő a hirdetéshez, illetve az egyéb szolgáltatás tárgyához kapcsolódó szöveget a mindenkor hatályos magyar (idegen nyelvű szöveg esetén idegen) nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni. Ha a megrendelt hirdetés, vagy egyéb szolgáltatás tárgyának szövege az előbbiek szerinti helyesírási szabályoknak nem felelne meg, a Közzétevő a helyesírási szabályoknak, illetve a stilisztikai szabályoknak megfelelően azt kijavíthatja a Megrendelő külön értesítése nélkül is. Ha a Megrendelő szándékosan a helyesírási szabályoktól eltérő leírási mód megjelenítését kívánja (pl. szójáték) ezen igényéről írásban tájékoztatnia kell a Közzétevőt.

Ha a Megrendelő által megjeleníttetni kívánt hirdetésben, vagy a szolgáltatás tárgyában a fentiekben meghatározottakon túli okból érdemi változtatásra van szükség, Közzétevő a hirdetést, illetve a szolgáltatás tárgyát a javasolt módosításokkal együtt, jóváhagyás céljából visszaküldi a Megrendelőnek.

A megrendelt szolgáltatás ilyen visszaküldése visszaigazolásnak önmagában nem minősül és a felek között szerződéses kapcsolatot nem hoz létre. A Megrendelő, ha a Közzétevő által javasolt módosítást jóváhagyja a visszaküldött szöveget, paramétereket, illetve egyéb anyagot, mint megfelelőt írásban (e-mailen) visszaigazolja a Közzétevőnek. Amíg erre nem kerül sor, a felek között egyedi szolgáltatási megállapodás nem jön létre, ezáltal Közzétevőnek teljesítési kötelezettsége nem keletkezik.

Ha a szolgáltatás e pont szerinti tartalmi módosítása a megrendelés Közzétevő általi visszaigazolását, ez által a felek közti szerződés létrejöttét követően zajlik csak le, és a szolgáltatás az e pontban írtak miatt végül az eredetileg megrendelt időpontban, vagy időszakban nem kerül teljesítésre Megrendelő bánatpénz jogcímén az elállás e pont szerinti bejelentésével egyidejűleg köteles a Közzétevő számára a szolgáltatásért (szolgáltatásokért) szerződés alapján egyébként megfizetendő szolgáltatási díj 50 %-t kifizetni.

Ha a Megrendelő PR cikk közzétételét kéri, ennek megjelenítésére a Grtv., azSmtv., és a Médiatv., valamint a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezései az irányadók. A PR cikkből egyértelműen ki kell derüljön annak hirdetés jellege. PR cikk szerkesztőségi cikként történő közzététele nem kérhető. PR cikk tartalma nem lehet félrevezető, túlzó és nem hallgathat el lényeges körülményeket. Közzétevő jogosult a Megrendelő által megjeleníteni kívánt PR cikket – Megrendelő külön értesítése nélkül is – „hirdetés” vagy „PR cikk” felirattal a szerkesztőségi anyagoktól Grtv. szerint elkülönített formában megjelentetni.

Szponzoráció, vagy adott magazin szerkesztőségében készülő „natív PR” esetén Közzétevő jogosult a Megrendelő által megjeleníteni kívánt anyagot – Megrendelő külön értesítése nélkül is – „hirdetés” vagy „szponzoráció” felirattal a szerkesztőségi anyagoktól a Grtv., az Smtv., valamint Médiatv. szerint elkülönített formában megjelentetni.

Amennyiben a Megrendelő valamilyen médiaszolgáltatásban támogatás megjelenítését kéri, a támogató megnevezése történhet a Megrendelő vagy az általa megjelölt más vállalkozás neve, védjegye és egyéb, a Megrendelőre vagy az általa megjelölt más vállalkozásra utaló jelzés, termékére, tevékenységére vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönböztető jele, logója közzétételével, illetve feltüntetésével. A megrendelt támogatás közzététele a támogatott tartalom jellegét és tartalmát nem sértő módon azzal egyidejűleg, aztazt megelőzően vagy a végét követően is történhet.

Az egyedi hirdetési megállapodás alapján Közzétevő csak a Megrendelő által megjelölt hirdetés közzétételére köteles. Nem köteles a hirdetés tartalmi kialakítására, valamint nem köteles kreatív anyag készítésére.

Ha a Megrendelőnek Közzétevővel folyamatos, több alkalommal történő megjelenítésről szóló szerződése (keretszerződése) van, és az új hirdetési anyag az anyagleadási határidőig Közzétevőnek nem kerülne eljuttatásra, Közzétevő automatikusan a korábban megjelent hirdetést teszi közzé mindaddig, míg az új hirdetési anyag az anyagleadási határidő figyelembe vételével részére átadásra nem kerül.

Nem jelentethető meg, illetve nem teljesíthető – még visszaigazolás esetén sem – olyan hirdetés illetve egyéb szolgáltatás, amelynek kialakítása, szövege, tartalma, megjelenítése hatályos magyar jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközik, egyébként alkotmányos elveket sért vagy jó erkölcsbe ütközik, illetve a Közzétevő által szerkesztett, megjelenítés helyéül szolgáló nyomtatott vagy elektronikus kiadvánnyal, oldallal, annak stílusával, szellemiségével, színvonalával nem összeegyeztethető.

Nem teljesíthető továbbá olyan szolgáltatás, amely a Közzétevő hirdetési piaci, illetve üzleti érdekeit bármilyen módon sérti. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás hirdetés, úgy a hirdetés nem használhatja fel a Közzétevő, illetve az általa kiadott folyóirat vagy általa szervezett esemény emblémáját, betűtípusát, tördelését, és összességében nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, hogy a hirdetés az adott folyóirat szerkesztősége által készített anyag lenne.

Közzétevő jogosult a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás tárgyát a jelen pontban foglaltak szerint ellenőrizni. Ha a Közzétevő megítélése szerint a megrendelt szolgáltatás teljesítése a jelen pontban írt bármely tilalomba ütközik, Közzétevő jogosult a tőle megrendelt szolgáltatás teljesítését akkor is megtagadni, ha azt előzőleg egyébként már visszaigazolta.

3.3.) A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel. Különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak.

3.4.) A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmazzon.

3.5.) A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, vagy ellentétesek a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. és partnerei arculatával, szemléletével, nem jelenteti meg, illetve a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetési felületek harmadik fél részére nem átruházhatóak, nem továbbértékesíthetőek. Amennyiben a hirdetésen harmadik fél megjelenik, a hirdető köteles azt a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. felé jelezni a megrendelés időpontjában, illetve a kreatívokat előzetesen jóváhagyásra megküldeni.

3.6.). A Közzétevő a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megrendelő viseli.

3.7.) A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad.

Megrendelő a szerződés megkötésével feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja a Közzétevőtől a Grtv. szerinti reklámozóval, reklámszolgáltatóval egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó bírságot és költséget, valamint bármely más jogszabály alapján Közzétevővel vagy annak munkatársával szemben megállapított bírságot, kártérítést és költséget, amelyet a Megrendelő által megrendelni kívánt szolgáltatás jogszabályba ütköző volta miatt illetékes hatóság vagy bíróság határozatában megállapított.

Ezen felelősség és tartozásátvállalás alapján Megrendelő köteles a Közzétevő, illetőleg bármely munkatársa helyett a hatósággal vagy az igényt érvényesítő harmadik személlyel szemben közvetlenül helyt állni, a hatóságnak, illetve az igény érvényesítőjének esedékességkor bármely megállapított bírságot, kártérítést, költséget közvetlenül kifizetni.

Ha a Közzétevő vagy bármely munkatársa a jelen cikkben meghatározott okból származó költséget, bírságot, kártérítést már kiegyenlített, úgy Megrendelő köteles a Közzétevőnek a teljesített fizetés összegét, annak közlésétől számított 3 (három) banki napon belül haladéktalanul megtéríteni.

A Megrendelő előbbi helytállási vagy megtérítési kötelezettségének elmulasztása esetén Közzétevő ugyanúgy jogosult eljárni, mintha Megrendelő esedékes szolgáltatási díjat nem fizette volna meg. Ha a jelen cikkelyben foglaltakra tekintettel Közzétevővel vagy munkatársával szemben bírságot, kártérítést szabnának ki, vagy fizetési kötelezettséget állapítanának meg, a Megrendelő a vonatkozó első fokú határozat alapján köteles Közzétevő részére az abban megjelölt összegeket hiánytalanul megfizetni. Ha a másodfokú határozat alapján, ezen összeg teljes vagy részbeni kifizetésére ténylegesen nem lenne szükség, Közzétevő a számára Megrendelő által kifizetett összegből fennmaradó részt a másodfokú határozat általa történő kézhezvételétől számított 3 (három) banki napon belül köteles Megrendelőnek visszafizetni, elszámolás csatolásával együtt.

3.8.) Reklamációt az adott hirdetést megjelenésétől számított 14 napon belül lehet bejelenteni. A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. reklamációt csak írásban fogad el.

3.9.) A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a Megrendelőket a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 1 hónappal értesíti. A Megrendelő – ha az új tarifákat nem fogadja el – a lemondási határidő betartásával megrendelésétől elállhat. A már megkötött együttműködéseket a tarifamódosítás nem befolyásolja.

3.10.) Amennyiben a megrendelt szolgáltatás a Megrendelő védjegyét, logoját, kereskedelmi nevét, vagy egyéb Megrendelő szellemi tulajdonát képező ábrát, megjelölést vagy szöveges részt tartalmaz, a szükséges anyagok átadásával, ha a szolgáltatás teljesítéséhez a Megrendelő szolgáltat adatbázist, úgy annak átadásával a Megrendelő ezen szellemi tulajdonának, a szolgáltatás teljesítése céljára történő, Közzétevő általi felhasználásához kifejezetten hozzájárul. A Megrendelő ezen hozzájárulását utóbb vissza nem vonhatja, valamint a szellemi tulajdon szolgáltatás teljesítése céljából történő felhasználását megrendelőlapon megjelölt és Közzétevő által visszaigazoltakon túli feltételekhez nem kötheti.

A megrendeléssel és a szükséges anyagok átadásával, valamint a közzétételhez szükséges adatok és információk átadásával a Megrendelő ezen adatok és információk szolgáltatás teljesítése céljából történő Közzétevő általi felhasználásához szükséges adatkezelési hozzájárulást megadja. Ezen hozzájárulás utóbb vissza nem vonható és nem módosítható. Megrendelő szavatol azért, hogy az általa átadott anyagokon szereplő valamennyi képi vagy szöveges elem, valamint az általa adott valamennyi adat felett érvényes és hatályos, korlátozásmentes és feltétlen rendelkezési joggal bír. E szavatossági kötelezettségének megszegéséből származó valamennyi kár és költség megtérítésére a Megrendelő köteles.

4. Adatvédelmi és vegyes rendelkezések

4.1.) Megrendelő és Közzétevő kinyilvánítják, hogy az együttműködésük során a hatályos adatvédelmi jogi – így különösen az információszabadságról és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt (továbbiakban Infotv.) – rendelkezéseket megtartják. Erre tekintettel az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkeznek.

4.2.) Általános szabályok: Amennyiben Megrendelő a szerződés szerinti bármilyen szolgáltatás megrendelésével, vagy nyújtásával összefüggésben bocsát Közzétevő rendelkezésére személyes adatokat, úgy szavatol azért, hogy az átadott adatok jogszerű forrásból származnak, illetve Megrendelő rendelkezik azok szerződés szerinti felhasználására – ekképpen adott esetben a továbbításukra, illetve közzétételükre vonatkozóan – azérintettektől származó engedéllyel, vagy jogszabályi felhatalmazással.

Az ilyen adatokkal összefüggésben Megrendelő minősül az adatok kezelőjének és Közzétevő – a felek eltérő megállapodása hiányában – kizárólag az adatok feldolgozását végzi. Közzétevő az így átvett adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges ideig dolgozza fel, azokat – a jogszabályi kötelezés eseteit kivéve – harmadik személy részére nem adja át és nem teszi hozzáférhetővé, továbbá a szolgáltatás teljesítését követően helyreállíthatatlanul törli.

Ha a Megrendelő az adattovábbítás szándékával teszi hozzáférhetővé Közzétevő számára az átadott adatokat, akkor ennek tényét, illetve az adattovábbítás célját, jogalapját, az adatkezelés időtartamát, a kezelhető adatok körét és az adatkezelés korlátait, továbbá minden egyéb lényeges feltételt a felek írásban rögzítik.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során Megrendelő személyes adatok birtokába kerül, úgy szavatol azért, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a megjelölt célból és időtartamban, valamint a mindenkori hatályos adatvédelmi jogi rendelkezéseknek megfelelően kezelheti.

Megrendelő az adatok, adatbázisok átadásával kapcsolatos szavatossági kötelezettségének megszegéséből származó valamennyi kár és költség megtérítésére köteles.

Hírlevél-szolgáltatás: a szolgáltatást Közzétevő – a felek eltérő megállapodása hiányában – a saját adatbázisában tárolt felhasználói adatokkal folytatja, így ezzel összefüggésben adatkezelőnek minősül. Ezzel kapcsolatban Közzétevő kijelenti, hogy – a jogszabályi kötelezés eseteit kivéve – az adatokat sem a Megrendelő, sem harmadik személy részére nem adja át, legfeljebb a Megrendelő kérelmére a hírlevelek címzettjeinek számáról készít anonim statisztikai kimutatást.

4.3.) A jelen ÁSzF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Közzétevő oly módon gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező Megrendelő esetében az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.agrarium7.hu weboldalon közétételre kerül.

4.4.) A megrendelő által megrendelt szolgáltatásra, annak tartalmára, kialakítására a jelen szerződésben foglaltakon túl a Grtv.-ben, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. CIV. törvényben (Smtv.), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (Médiatv.), ill. egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelező előírások, valamint a Magyar Reklámetikai Kódex előírásai is irányadók.

Egyéb záró rendelkezések, Tulajdonjogok, Szerzői jogok

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. által üzemeltetett www.agrarium7.hu oldal a hozzá tartozó szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve az agrarium7.hu elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

Az agrarium7.hu oldal és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

Az agrarium7.hu, valamint a hozzá fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy az agrarium7.hu elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

A Felhasználó vállalja, hogy az agrarium7.hu oldalról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. az agrarium7.hu oldalt „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy az agrarium7.hu oldalt milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a használat során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szaktudás Kiadó Ház Zrt.-vel, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik vele a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. által kért minden információt közölni.

Az agrarium7.hu oldal csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó az agrárium7.hu Szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

A Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességet kötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. Alkalmazandó jog; a magyar jog.

A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. jelen Általános Hirdetési Feltételei 2020. július 1-től, visszavonásig érvényesek. Közzétevő köteles az ÁSzF változásáról hirdetőpartnereit értesíteni azzal, hogy a már érvényben lévő megállapodásokra a megállapodás létrejöttekor érvényes ÁSzF az alkalmazandó.

Budapest, 2020. Július 01.

2014-2021 © Agrárium7   –   Minden jog fenntartva.

Tanulmány letöltése X

A kiválasztott tanulmány letöltése ingyenes, ám feliratkozáshoz kötött. Kérjük válassza ki az Önnek megfelelő opciót az alábbiak közül.

Tanulmány letöltése » feliratkozás X

« vissza

Tanulmány letöltése » ellenőrzés X

Ehhez az e-mail címhez nem tartozik aktív feliratkozó. Kérjük, ellenőrizze, hogy azt az e-mail címet adta e meg, amivel feliratkozott hozzánk. Amennyiben új e-mail címmel szeretne regisztrálni, kattintson az alsó "vissza" gombra.

A tanulmány letöltése elindult! » letöltés újra

Kérjük, e-mail címe megadásával erősítse meg, hogy Ön már feliratkozott az Agrárium7 hírlevél listájára, ami után a választott tanulmány automatikusan letöltésre kerül.

« vissza